Wat speelt er?

De laatste jaren signaleert de VO-raad een verharding van de maatschappij, waarbij het wij/zij denken lijkt toe te nemen. Dit vormt ook een voedingsbodem voor radicalisering en extremisme. Deze ontwikkelingen komen ook de school binnen. Scholen kunnen - samen met ouders, gemeenten etc. - een belangrijke rol spelen om polarisatie, extremisme en radicalisering onder leerlingen tegen te gaan en zo de sociale veiligheid - binnen en buiten de school - te borgen.

De school is, naast een plek voor onderwijs, ook een plek van ontmoeting; leerlingen komen hier in aanraking met verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Via onder meer lessen en activiteiten kunnen scholen bevorderen dat leerlingen elkaar leren respecteren, begrijpen en waarderen, en zo het wij/zij gevoel verkleinen. Vrijwel alle scholen zijn hier op een bepaalde manier ook mee bezig.

Radicalisering en extremisme

Bovenstaande kan ook bijdragen aan het tegengaan van (dreigende) radicalisering en extremisme onder jongeren. Uit de meeste recente Veiligheidsmonitor (2018) blijkt dat incidenten naar aanleiding van religieus extremisme maar zeer weinig voorkomen binnen het vo. Slechts 0,9% van de leidinggeven meldt dat dit is voorgekomen bij hen op school. Ook wit extremisme en andere vormen van extremisme en radicalisering komen nauwelijks voor. Tegelijkertijd is het belangrijk om als school waakzaam te blijven hierop. De meeste scholen voeren hier ook beleid op. Tegelijkertijd gaat het hierbij om een ingewikkeld, recent probleem, en is het dus nog zoeken naar de juiste antwoorden.

Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij het voorkomen en aanpakken van polarisatie, radicalisering en extremisme.