Praktijk & ondersteuning

Om de strategische positie van de schoolleider te ondersteunen volgt de VO-raad drie lijnen. Het verstevigen van de positie van team- en afdelingsleiders, de inhoudelijke ondersteuning van schoolleiders (professionalisering) en strategisch personeelsbeleid.

De strategische rol van schoolleiders  

Om de positie van de team- en afdelingsleiders structureel te versterken, staat de vraag centraal hoe leiderschapspraktijken van schoolleiders in verschillende posities en functies zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.  

De VO-academie heeft inhoudelijke katernen ontwikkeld waarin diverse leiderschapsthema’s centraal staan. Deze thema’s zijn van invloed op de onderwijsorganisatie en de het dagelijks werk van de schoolleider en bestuurder. Deze katernen vormen input voor het gesprek over de rol van de schoolleider. 

Bekijk ter inspiratie ook aflevering 1 van VO-praat waarin Frank Hulsbos spreekt over gespreid leiderschap in het vo. 

Rond sommige leiderschapsthema’s biedt de VO-academie ook professionaliseringsactiviteiten aan. Deze vindt u in de agenda van de VO-academie. 

Professionalisering van schoolleiders 

Elke fase van de loopbaan van een schoolleider wordt gekenmerkt door specifieke leer- en ontwikkelbehoeften. Oriënteren, inwerken, het benutten van opgebouwde expertise en ervaring tot een (eventuele) oriëntatie op een volgende fase. In elke fase van de loopbaan is aandacht voor de professionele ontwikkeling van groot belang. De VO-raad biedt via de VO-academie en Voortgezet Leren diverse professionaliseringsactiviteiten. 

Strategisch HRM 

De VO-raad zet zich in voor een verdere versterking van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. We beschouwen goed personeelsbeleid als een belangrijke voorwaarde voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders, voor goed onderwijs en voor de school als aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Lees meer over strategisch HRM.