Standpunt & lobby

De VO-raad steunt als ondertekenaar van het Nationaal Preventieakkoord de daarin gemaakte afspraken en benadrukt het belang van het tegengaan van alcohol-, drugs- en tabaksgebruik bij leerlingen. Vanuit de politiek is het hierbij vooral belangrijk om in te zetten op de ondersteuning van scholen - en andere betrokken partijen - op dit vlak.

Specifiek is het momenteel belangrijk dat scholen goed ondersteund worden bij het creëren en handhaven van rookvrije schoolterreinen. En dat de overheid hierbij ook werkt aan het zo inrichten van de omgeving van scholen, dat roken door jongeren ook hier wordt ontmoedigd of verboden.