Praktijk & ondersteuning

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf ontwikkelen. Leidinggeven is blijven leren, zowel voor een beginnend teamleider als een ervaren bestuurder.

VO-academie

Op basis van die gedachte heeft de VO-raad in 2012 het programma VO-academie opgericht. De VO-academie is het expertisecentrum op het gebied van professionele ontwikkeling voor schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. 

Informatie en instrumenten 

De VO-academie deelt expertise over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de professionalisering van schoolleiders via thema katernen. Ook zijn er diverse instrumenten ter ondersteuning.

Masterclasses en leertrajecten 

De VO-academie biedt diverse professionaliseringsactiviteiten aan. Zo is er een inwerkprogramma voor startende schoolleiders, zijn er masterclasses over specifieke onderwerpen, intensieve leertrajecten en intervisietrajecten. Houdt u de agenda in de gaten?   

Opleiding Managementcoach

13 september 2019 is een nieuwe tranche van de succesvolle opleiding VO-managementcoach gestart. 25 bestuurders en ervaren schoolleiders nemen deel en ontwikkelen zich tot gecertificeerd coach én zetten deze kennis en expertise vervolgens ook in om (beginnende) collega’s in de sector te ondersteunen in hun professionalisering. Nieuwe mogelijkheden worden gecommuniceerd via de webiste en nieuwsbrief van de VO-academie 

Nieuwsbrief VO-academie 

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief VO-academie zodat u op de hoogte blijft van het actuele ondersteuningsaanbod en inspirerende praktijkvoorbeelden.  

Voortgezet Leren

Ook binnen het programma Voortgezet Leren wordt aandacht besteed aan de leiderschapsontwikkeling die nodig is voor het realiseren van toekomstgericht onderwijs, in samenhang met strategisch personeelsbeleid en een professionele schoolorganisatie. Vanuit dit programma wordt specifieke ondersteuning geboden op het gebied van onder meer strategisch personeelsbeleid (HRM), people management en ontwikkelkracht.   

Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek biedt schoolleiders een persoonsgebonden beurs aan om in hun school hun innovatieplan op gang te brengen. Zie voor meer informatie over het SIOF de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek