Praktijk & ondersteuning

Leidinggeven is niet alleen verbinden, samenwerken en besluiten nemen, maar ook kritisch naar jezelf kijken en jezelf blijven ontwikkelen, in elke fase van de loopbaan. Op basis van die gedachte ondersteunt de VO-raad de professionaliseringsbeweging en de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders.

Continue professionele ontwikkeling  

Elke fase van de loopbaan van een schoolleider wordt gekenmerkt door specifieke leer- en ontwikkelbehoeften. Oriënteren, inwerken, het benutten van opgebouwde expertise en ervaring tot een (eventuele) oriëntatie op een volgende fase. Voor elke fase van de loopbaan hebben de VO-academie en Voortgezet Leren passend aanbod ontwikkeld. 

De VO-academie biedt diverse professionaliseringsactiviteiten aan die van nut kunnen zijn tijdens uw loopbaan. Zo zijn er masterclasses over specifieke onderwerpen, intensieve leertrajecten en intervisietrajecten. Ook binnen het programma Voortgezet Leren wordt aandacht besteed aan de leiderschapsontwikkeling die nodig is voor het realiseren van toekomstgericht onderwijs, in samenhang met strategisch personeelsbeleid en een professionele schoolorganisatie. Het complete aanbod van professionaliseringsactiviteiten vindt u op de websites van deze programma’s. 

Oriëntatiefase 

De VO-academie heeft twee trajecten waarin oriëntatie op de volgende loopbaanstap centraal staat:  

Inwerkfase

Beginnend schoolleiders staan voor een stevige opgave, maar opvallend genoeg worden zij niet altijd gericht ingewerkt. Om startende schoolleiders te ondersteunen tijdens de inwerkfase biedt de VO-academie de volgende ondersteuning:   

Professionele ontwikkeling tijdens de loopbaan 

Een greep uit het ondersteuningsaanbod speciaal voor schoolleiders uit het middenmanagement:  

Een greep uit het ondersteuningsaanbod voor eindverantwoordelijk schoolleiders: 

Informeel leren 

Zowel binnen de VO-academie als Voortgezet Leren zijn er naast het professionaliseringsaanbod veel mogelijkheden voor leren van en met elkaar, bijvoorbeeld:  

VO-managementcoaches: Ervaren schoolleiders en bestuurders die zijn opgeleid tot gecertificeerd coach zetten hun expertise in om collega’s in de sector te ondersteunen. Heeft u een coachvraag? Dan kunt u kosteloos een afspraak maken met één van de VO-managementcoaches.  

Peerbegeleiders: Meerdere schoolleiders hebben zich als ‘peerbegeleider’ verbonden aan het programma Voortgezet Leren. Schoolleiders kunnen bij hen terecht met vragen en om te sparren. Via Edualdo kunt u direct een vraag aan deze peerbegeleiders stellen. 

Schoolleiders van de Toekomst :Een groep schoolleiders die de handen ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. Een van de doelen is het vergroten van de professionaliteit door kennis en ervaring te delen met collega’s.  

Versterking strategisch personeelsbeleid 

De VO-raad vindt het belangrijk dat de versterking van de beroepskwaliteit van schoolleiders en het leiderschap binnen scholen is ingebed binnen c.q. onderdeel is van strategisch personeelsbeleid. Zo bezien kan werk maken van strategisch personeelsbeleid bijdragen aan gerichte professionele ontwikkeling en de versterking van de strategische rol van schoolleiders. Lees meer over strategisch personeelsbeleid

Kennisgedreven werken als onderdeel van professionalisering 

De laatste jaren wordt er op steeds meer plekken in de sector kennisgedreven gewerkt. Door kennis uit verschillende bronnen zoals wetenschappelijk onderzoek, consultatie van collega’s of een schoolbezoek te gebruiken, is de kans groter dat de ontwikkeling of innovatie slaagt. Het past in de bredere professionaliseringsbeweging, waar de zoektocht naar verbetering en versterking van het lesgeven centraal staat. Ook het kennisgedreven werken vraagt om tijd, rust en ruimte voor onderwijsprofessionals om die kennis op te zoeken, uit te wisselen en toe te passen. Lees meer over kennisgedreven werken en onderzoek.