Praktijk & ondersteuning

De VO-raad biedt scholen, besturen en leraren ondersteuning rondom (de totstandkoming van) het professioneel statuut en het voeren van de professionele dialoog.

Handreiking

Om besturen en scholen te ondersteunen bij de opdracht die de wet aan hen geeft, heeft de VO-raad een handreiking 'Professioneel statuut' opgesteld. Deze handreiking helpt bij het maken van (werk)afspraken en de inrichting van de dialoog binnen scholen en teams over (de totstandkoming van) het professioneel statuut. De handreiking biedt een basis voor het voeren van de dialoog binnen de school en sluit af met een aantal ‘bouwstenen’ voor het professioneel statuut. Download de handreiking professioneel statuut en de toelichting op het professioneel statuut met achtergrondinformatie (bijlage).   

Het ministerie van OCW heeft daarnaast een poster ontwikkeld die docenten kan helpen in gesprek te gaan over het professioneel statuut. 

Goede voorbeelden

Tien pilotscholen hebben in een pilot van Voion gewerkt aan de ontwikkeling van een professioneel statuut. Hun proces, uitkomsten en ervaringen zijn hier terug te vinden. Hierin wordt duidelijk dat de meerwaarde voor scholen vooral zit in het gesprek over professionele cultuur, ontwikkeling en dialoog, en minder in het eindproduct zelf. 

Zie daarnaast het voorbeeld van Stichting Werkkring. Deze stichting, een samenwerkingsverband van zes schoolbesturen in Noord-Holland, ontwerpt een routekaart voor het maken van het professioneel statuut.