Standpunt & lobby

De VO-raad heeft altijd sterk gepleit tegen een rekentoets die zwaar meetelt in de slaag/zak-regeling, omdat deze toets daarmee te bepalend zou worden voor het wel of niet halen van het diploma. We zijn dan ook blij dat na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om deze rekentoets af te schaffen. Hiermee komt er ook een einde aan een lange periode van discussie en onduidelijkheid op dit vlak voor scholen.

Het is wel belangrijk dat de aandacht voor goed rekenonderwijs geborgd blijft. Alle leerlingen moeten goed rekenonderwijs krijgen, zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen op dit gebied en voldoende rekenvaardig naar het vervolgonderwijs gaan. De VO-raad meent dat dit met de aangenomen wet kan worden gerealiseerd.

De VO-raad benadrukt dat scholen wel voldoende tijd moeten krijgen om uitvoering te geven aan deze wet, en dat zij ook ondersteund moeten worden op dit vlak. In dit kader zijn we blij met de geboden ondersteuning via onder meer de SLO.