Praktijk & ondersteuning

VO-besturen en -scholen dragen in belangrijke mate bij aan een goede opleiding van leraren. Een opleiding die hen voorbereidt op de praktijk. Dit gebeurt grotendeels door participatie in opleidingsscholen, het inrichten van inductietrajecten voor startende leraren en de verbinding tussen opleiding en begeleiding als starter. Een aantal regionale partnerschappen heeft hier inmiddels stappen in gezet. Inmiddels participeert meer dan de helft van de scholen in het VO in een partnerschap Samen opleiden.

Het Platform Samen Opleiden & professionaliseren

In het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het Platform zet in op de versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het voortgezet onderwijs. Ten behoeve van het versterken van de samenwerking wordt kennisontwikkeling en -uitwisseling georganiseerd, en wordt er voorzien in een makelaarsfunctie richting scholen en lerarenopleidingen. 

Meer weten? Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft praktijkvoorbeelden van opleidingsscholen opgetekend. Zo is onderzoek gedaan naar een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden. Ook zijn goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden gebundeld in drie publicaties 'Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk'.

Aan de slag met de doorlopende leerlijn? Het Platform heeft 11 praktijkvoorbeelden van de doorlopende lijn voor de professionalisering van docenten gebundeld in de publicatie ‘Doorlopend Leren’.  

De VO-raad stimuleert kennisuitwisseling tussen scholen en tussen partnerschappen. Heeft u vragen over de inrichting en organisatie van een opleidingsschool? Op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vindt u de contactgegevens van alle bekostigde opleidingsscholen.  

De week van Samen Opleiden

Ieder jaar organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren 'De Week van Samen Opleiden'. Een week vol sprekers, sessies, podcasts en webinars. In het dossier op hun website vind je alle podcasts, lezingen, publicaties en congresmails van de week in 2022.

Projectmedewerker Platform Samen Opleiden en Professionaliseren

Mirella Verspiek

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2