Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
(Sociale) veiligheid

Uit het Onderwijsverslag van de Inspectie (2015) blijkt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik in het vo is toegenomen. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen gaat het om een ernstig zedendelict: ontucht, verkrachting of aanranding. Het aantal meldingen rond seksuele intimidatie steeg ook licht. Deze meldingen gingen meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen, of over ongewenst gedrag via sociale media.

Daarnaast is de afgelopen jaren sprake van een groei van het aantal sexting-incidenten, waarbij leerlingen naaktfoto’s of filmpjes van zichzelf of anderen verspreiden via social media. EenVandaag constateerde in april 2017 in een onderzoek – dat is gehouden onder ruim 1400 jongeren van 12 t/m 24 jaar – dat ruim een kwart van de jongeren wel eens een naaktfoto of -filmpje van zichzelf heeft gemaakt en dat 1 op de 5 jongeren dit ook met anderen deelt. Het verspreiden van dergelijke foto's en video's kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken leerlingen.

Seksuele diversiteit

Een aandachtspunt is daarnaast de (sociale) veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen (lhbt-leerlingen). Uit de meest recente Veiligheidsmonitor (2014) blijkt dat zij zich in vergelijking met medeleerlingen vaker onveilig voelen en meer worden gepest.

Aandacht voor seksualiteit binnen scholen

Bovenstaande onderstreept de noodzaak om binnen scholen aandacht te besteden aan het thema seksualiteit en seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over goede (seksuele) omgangsvormen en de gevolgen van sexting en het pesten van leerlingen die ‘anders’ zijn. Scholen zijn hier vanaf 1 december 2012 ook wettelijk toe verplicht.

In september 2016 presenteerde de Inspectie de resultaten van haar onderzoek naar hoe scholen invulling geven aan deze wettelijke opdracht. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de scholen aan de wettelijke verplichting voldoet. Wel ontbreekt het vaak nog aan een gestructureerde aanpak, waarbij duidelijke leerdoelen worden gesteld en er met enige regelmaat en in samenhang aandacht is voor deze thema’s.

In april 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan om sancties in te stellen voor scholen die consequent geen aandacht besteden aan seksuele diversiteit.