Wat speelt er?

Uit een factsheet van de Inspectie blijkt dat het aantal meldingen van seksueel misbruik in het vo in het schooljaar 2017-2018 is toegenomen.

Daarnaast is de afgelopen jaren sprake van een groei van het aantal sexting-incidenten, waarbij leerlingen naaktfoto’s of filmpjes van zichzelf of anderen verspreiden via social media. EenVandaag constateerde in april 2017 in een onderzoek – dat is gehouden onder ruim 1400 jongeren van 12 t/m 24 jaar – dat ruim een kwart van de jongeren wel eens een naaktfoto of -filmpje van zichzelf heeft gemaakt en dat 1 op de 5 jongeren dit ook met anderen deelt. Sexting zelf is niet zozeer een probleem, maar het verspreiden van dergelijke foto's en video's wel; dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken leerlingen.

Seksuele diversiteit

Een aandachtspunt is daarnaast de (sociale) veiligheid van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leerlingen (lhbt-leerlingen). Uit de meest recente Veiligheidsmonitor (2018) is gebleken dat er sprake is van een lichte verbetering in de sociale acceptatie van lhbti-leerlingen en -leraren in het vo. Toch blijkt uit de monitor dat voornamelijk lhbti-meisjes zich minder veilig voelen en vaker gepest worden vergeleken met andere meisjes. Daarnaast komt naar voren dat jongens aanzienlijk minder tolerant tegenover lhbti staan dan meisjes.

Aandacht voor seksualiteit binnen scholen

Bovenstaande onderstreept de noodzaak om binnen scholen aandacht te besteden aan het thema seksualiteit en seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over goede (seksuele) omgangsvormen en de gevolgen van sexting en het pesten van leerlingen die ‘anders’ zijn. Vanaf 1 december 2012 zijn scholen wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit.

In september 2016 presenteerde de Inspectie de resultaten van haar onderzoek naar hoe scholen invulling geven aan deze wettelijke opdracht. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de scholen aan de wettelijke verplichting voldoet. Wel ontbreekt het vaak nog aan een gestructureerde aanpak, waarbij duidelijke leerdoelen worden gesteld en er met enige regelmaat en in samenhang aandacht is voor deze thema’s. Ook uit een onderzoek van 3Vraagt (onderdeel EenVandaag Opiniepanel) uit september 2019 komt nog een aantal verbeterpunten naar voren.