Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
(Sociale) veiligheid
Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende gevallen van geweld die in Nederland plaatsvinden. Hierbij gaat het in veel gevallen – anders dan het spraakgebruik doet vermoeden – niet alleen om fysieke vormen van geweld, maar ook om emotionele mishandeling, zoals vernedering, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Eén op de twintig kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn veel professionals en organisaties betrokken vanuit verschillende sectoren zoals ook het onderwijs. Wanneer er zorgen over en signalen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling zijn, moet er snel en zorgvuldig gehandeld worden. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt professionals ondersteuning en houvast bij dat handelen. Sinds 1 juli 2013 zijn onder andere onderwijsorganisaties verplicht deze meldcode te hebben en te gebruiken.

Professionals zien echter vaak maar een deel van de situatie. Zij zijn kort betrokken bij een gezin en kunnen daarom niet de veiligheid op langere termijn beoordelen en monitoren. Eerder plaatsgevonden geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld. Daarom wordt het vanaf 1 januari 2019 een professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. Bij een melding bekijkt Veilig Thuis in overleg met de professional of ook handelen van Veilig Thuis nodig is, naast de hulp die de professional biedt of kan bieden. Zo staat veiligheid voorop en kunnen signalen bij Veilig Thuis gecombineerd en gemonitord worden.

Met de aanpassing van de meldcode vanaf 1 januari 2019 gebruikt de professional in stap 4 van de meldcode een afwegingskader. Op basis van dit afwegingskader beoordeelt een professional of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kinder­mishandeling. Dit afwegingskader wordt gemaakt door en voor verschillende beroepsgroepen.

In het afwegingskader staat beschreven welke situaties de veiligheid van de gezinsleden zodanig bedreigen dat de melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Hiermee wordt melden minder vrijblijvend.

Bekijk de animatie over de verbeterde meldcode en het afwegingskader voor de onderwijssector.

Projectleider beweging tegen kindermishandeling (voor onder meer vo-raad)

Hermien Jacobs

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2