Wat speelt er?

Scholen kunnen te maken krijgen met diverse soorten incidenten, waaronder ook ernstige incidenten (calamiteiten) waarbij leerlingen en/of personeelsleden betrokken zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan incidenten op school met een dodelijke afloop, een schietpartij of bommelding.

Het is belangrijk dat scholen er rekening mee houden dat zich een (ernstig) incident kan voordoen, en kijken wat ze kunnen doen om zich hierop voor te bereiden. En om te kijken hoe ze deze incidenten zoveel mogelijk kunnen voorkomen via het voeren van preventief beleid. Binnen de sector is hier ook veel aandacht voor. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar op dit vlak.