Wat speelt er?

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met ‘digitale incidenten’ waarbij leerlingen betrokken zijn, zoals cyberpesten en het ongewenst verspreiden van beelden via het internet.

Leerlingen zijn in deze huidige tijd dag en nacht digitaal met elkaar in contact via met name sociale media. Tijdens of na schooltijd kan er op deze sociale media grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Voorbeelden zijn filmpjes van vechtpartijen en (naakt)foto’s die ongewenst - en in een rap tempo - worden verspreid, en ‘cyberbullying’.

Dit soort misbruik van sociale media kan zorgen voor spanningen en onrust in de school, en vormt een bedreiging voor de sociale veiligheid van leerlingen. Het borgen van de digitale veiligheid is dus een belangrijk aspect van het sociale veiligheidsbeleid op scholen. Binnen het vo is hier ook in toenemende mate aandacht voor. Stichting School en Veiligheid en Kennisnet ondersteunen scholen op dit vlak.

Senior beleidsadviseur sociale veiligheid, thuiszitters

Céline Blom

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2