Wat speelt er?

Scholen krijgen in toenemende mate te maken met ‘digitale incidenten’ waarbij leerlingen betrokken zijn, zoals cyberpesten en het ongewenst verspreiden van beelden via het internet.

Leerlingen zijn in deze huidige tijd dag en nacht digitaal met elkaar in contact via met name sociale media. Tijdens of na schooltijd kan er op deze sociale media grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Voorbeelden zijn online pesten en het ongewenst delen van compromitterende beelden van leerlingen (of docenten), zoals naaktfoto’s, slachtoffervideo’s en kwetsende memes. Met de coronacrisis - die zorgde voor een toename van het aantal online lessen - kwamen hier nog nieuwe varianten bij, zoals het ongewenst online delen van (al of niet bewerkte) screenshots van klasgenoten en docenten. 

Dit soort misbruik van sociale media kan zorgen voor spanningen en onrust in de school, en vormt een bedreiging voor de sociale veiligheid van leerlingen en leraren. Het borgen van de digitale veiligheid is dus een belangrijk aspect van het sociale veiligheidsbeleid op scholen. Binnen het vo is hier ook in toenemende mate aandacht voor. Stichting School en Veiligheid en Kennisnet ondersteunen scholen op dit vlak.