Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Strategisch HRM en organisatieontwikkeling
Met het geactualiseerde sectorakkoord vo delen het ministerie van OCW en de VO-raad de ambitie om het onderwijs steeds beter te maken. De uitdagingen waarvoor individuele scholen staan verschillen, onder meer door specifieke ontwikkelingen in de regio. Om gericht aan deze uitdagingen te kunnen werken is het belangrijk dat scholen zich verder ontwikkelen als professionele organisaties: organisaties die hun onderwijsambities doorvertalen naar strategisch HRM en een lerende cultuur. Via het programma Stap 2 ondersteunde de VO-raad scholen in alle fases van deze ontwikkeling. Het programma Stap 2 heeft inmiddels een vervolg gekregen in het programma Voortgezet Leren.

Sector blijvend in beweging

In schooljaar 2016-2017 heeft de Universiteit Utrecht (UU) in opdracht van de VO-raad onderzoek gedaan naar de staat van het strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek toont aan dat de meeste besturen in vo het personeelsbeleid goed afstemmen op de strategische doelstellingen. In de sector gebeurt meer op het gebied van strategisch personeelsbeleid dan men doorgaans veronderstelt. Tegelijkertijd laat het onderzoek ook zien dat er nog veel winst is te boeken binnen de sector.

In het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) zijn afspraken opgenomen die een blijvende impuls moeten geven aan de versterking van strategisch personeelsbeleid en een lerende cultuur in een school. Het centrale doel is toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen door de onderwijskundige doelen van een school te koppelen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers.

Benieuwd naar hoe uw school het strategisch personeelsbeleid verder kan ontwikkelen? Bekijk de schoolondersteuning van het programma Voortgezet Leren.

Goed werkgeverschap

Naast onderwijskundige doelen heeft strategisch personeelsbeleid ook het doel van goed werkgeverschap. Het proces van strategisch personeelsbeleid en de verbinding tussen personeelsbeleid en de opbrengsten ervan voor onderwijs, medewerkers en de schoolorganisatie staan centraal in het geactualiseerde Sectorakkoord. Bij strategisch HRM wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de personeelsontwikkeling en de onderwijsinhoudelijke ambities van de school.

Lerende cultuur

In een professionele schoolorganisatie ontwikkelen niet alleen leerlingen zich, maar ook docenten, schoolleiders en bestuurders. Stap 2 ziet naast het toepassen van strategisch HRM, een lerende cultuur als randvoorwaarde voor een professionele schoolorganisatie. Professionele schoolorganisaties ontwikkelen een open cultuur, waarbinnen iedereen in de school continu werkt aan verbetering door van en met elkaar te leren. Het bestuur en de schoolleider zorgen voor een duidelijke visie, structuur en ruimte voor ontwikkeling. Docenten zorgen voor vernieuwing in de lessen door het delen van ervaringen. Samen zorgen zij voor optimaal onderwijs binnen de school.

Via het programma Voortgezet Leren, de VO-academie en het Platform Samen opleiden en professionaliseren ondersteunt de VO-raad scholen en besturen bij de ontwikkeling van scholen als professionele schoolorganisatie. Die ontwikkeling is gebaseerd op twee pijlers: versterking van strategisch personeelsbeleid (sHRM) en het stimuleren van een lerende cultuur, en de professionele ontwikkeling van zowel leraren als schoolleiders.

VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller over het oude programma Stap 2 dat nu een vervolg heeft in het programma Voortgezet Leren: