Praktijk & ondersteuning

Via de programma’s Voortgezet Leren, de VO-academie en het Platform Samen opleiden en professionaliseren ondersteunt de VO-raad scholen bij hun ontwikkeling als professionele schoolorganisatie. Het versterken van strategisch personeelsbeleid is daarin een belangrijke pijler. Wij richten ons hierbij voornamelijk op bestuurders en schoolleiders en leraren. Ook is de VO-raad in 2019 gestart met informatiebijeenkomsten voor HR-functionarissen.

Professionaliseringsactiviteiten 

Het programma Voortgezet Leren verzorgt, vaak in samenwerking met de VO-academie, een divers professionaliseringsaanbod: 

Houd de nieuwsbrief Voortgezet Leren in de gaten voor alle activiteiten. 

De VO-raad organiseert elk half jaar informatiebijeenkomsten voor HR-functionarissen in het voortgezet onderwijs. Bij deelname aan deze bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen rond werkgeverszaken en de professionele schoolorganisatie. Ook kunt u praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met collega’s uit het veld én kunt u de VO-raad van input voorzien rond deze thema’s. Houd de agenda in de gaten voor de volgende bijeenkomst.  

Innovatietrajecten 

De VO-raad verzorgt in het programma Voortgezet Leren innovatietrajecten van een jaar. Tijdens dit jaar werkt de school aan een eigen ontwikkelvraag, passend bij de meerjarige ambities van de school. Daarvoor worden ondersteuning, experts en onderzoekinstrumenten beschikbaar gesteld vanuit het programma. De vierde tranche scholen start in september 2021.  

Onderzoek en onderzoeksinstrumenten 

Wilt u weten hoe medewerkers het strategisch HRM binnen uw organisatie ervaren? Ga dan aan de slag met de Spiegel Personeel & School. Dit online zelfevaluatie-instrument is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en geeft een compleet beeld van de huidige staat van het HR-beleid, op basis van verschillende perspectieven binnen de school. 

Informatie en inspiratie 

De VO-academie heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan strategisch personeelsbeleid en specifiek de rol van leiderschap hierin. Zij publiceerde het katern Werk maken van strategisch HRM: Hoe personeelsbeleid bijdraagt aan goed onderwijs en bevlogen medewerkers. In dit katern wordt ingegaan op de uitdagingen voor personeelsbeleid en peoplemanagement en de vraag ‘welke opdrachten liggen er voor bestuurders en schoolleiders?’ Elke maand verschijnt een nieuw praktijkvoorbeeld over een van de opdrachten in het katern. 

Het katern over Peoplemanagement: Goed onderwijs door focus op mensen: Aan de slag met Peoplemanagement gaat over de wijze waarop leidinggevenden HR-beleid implementeren en het leiderschapsgedrag dat hiermee verbonden is. Daarnaast kunt u het webinar strategisch HRM met Ber Damen bekijken.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren besteedt vanuit haar focus op de professionele ontwikkeling van leraren in verschillende publicaties aandacht aan strategisch personeelsbeleid. Aan de slag met de doorlopende leerlijn van leraren? Het Platform bundelde elf praktijkvoorbeelden van de doorlopende lijn voor de professionalisering van docenten in de publicatie Doorlopend Leren. Samen opleiden gaat verder dan het opleiden van leraren. De publicatie Samen Opleiden in breder perspectief gaat in op beelden, ervaringen en toekomstperspectieven van de context waarin het samen opleiden plaatsvindt.

Op de website van Voion, het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs, vindt u diverse themapagina’s met verwijzingen naar inspirerende voorbeelden en bruikbare instrumenten op het gebied van personeelsbeleid en respectievelijk Arbeidsmarkt & mobiliteit (waaronder strategische personeelsplanning), Loopbaan & professionalisering en Veilig, gezond en vitaal werken. 

In de afgelopen jaren zijn er – mede in opdracht van de VO-raad – diverse publicaties verschenen over strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Deze publicaties bieden geen mal of blauwdruk, maar werpen licht op onderliggende uitgangspunten, werkende principes en concrete handvatten voor strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs.

Projectleider Voortgezet Leren (strategisch HRM en lerende cultuur)

Jonah Opsteen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2