Praktijk & ondersteuning

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt samenwerkingsverbanden en scholen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, onder meer via het delen van informatie en praktijkvoorbeelden en het organiseren van bijeenkomsten.

Zie voor alle ondersteuningsmogelijkheden de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Specifiek verwijzen we naar de toolbox thuiszitters, met daarin diverse brochures en handreikingen over het tegengaan van thuiszitten.