Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Passend onderwijs
Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt samenwerkingsverbanden en scholen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, onder meer via het delen van informatie en praktijkvoorbeelden en het organiseren van bijeenkomsten.

Zie voor alle ondersteuningsmogelijkheden de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Specifiek verwijzen we naar de toolbox thuiszitters, met daarin diverse brochures en handreikingen over het bestrijden van thuiszitten.

De Lansbrekers

Daarnaast kunnen scholen en samenwerkingsverbanden terecht bij De Lansbrekers, een beweging van leraren, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, RMC-consulenten, (intern) begeleiders, bestuurders, directeuren, coördinatoren en wethouders, die zich samen sterk maken om het aantal thuiszitters te verminderen. De VO-raad is supporter van De Lansbrekers.