Standpunt & lobby

De VO-raad vindt dat zo snel mogelijk een oplossing moet worden gevonden voor leerplichtige kinderen die thuiszitten. Naast samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten, heeft ook de landelijke politiek hier een belangrijke rol in; via wet- en regelgeving kan zij bijdragen aan het oplossen van de thuiszittersproblematiek.

De VO-raad zet zich - onder meer via het thuiszittersoverleg met OCW, de VNG, Gedragswerk, Ingrado en de PO-Raad - in voor gunstige wet- en regelgeving, die samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten helpt om tot oplossingen te komen.

In het thuiszittersoverleg wordt op dit moment gewerkt met de versnellingsagenda tot augustus 2020, het moment waarop het streefdoel van het thuiszitterspact bereikt zou moeten zijn.

Senior beleidsadviseur sociale veiligheid, thuiszitters

Céline Blom

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2