Praktijk & ondersteuning

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt samenwerkingsverbanden en scholen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, onder meer via het delen van informatie en praktijkvoorbeelden en het organiseren van bijeenkomsten.

Zie voor alle ondersteuningsmogelijkheden de website van het Steunpunt Passend Onderwijs. Specifiek verwijzen we naar de toolbox thuiszitters, met daarin diverse brochures en handreikingen over het tegengaan van thuiszitten.

Senior beleidsadviseur sociale veiligheid, thuiszitters

Céline Blom

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2