Ondersteuning

Scholen hebben op korte termijn behoefte aan praktische maatregelen om de ventilatie op orde te houden of te brengen. De VO-raad en partners zoals Ruimte-OK hebben diverse documenten opgesteld om te helpen bij het nemen van maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een goed binnenmilieu. Ze dienen zich daarvoor in te spannen al is niemand aan het onmogelijke gehouden.

De VO-raad heeft een handreiking gemaakt om het gesprek tussen gemeenten en scholen over verbetering van de ventilatie goed voor te bereiden. Minister Slob heeft in de eerste ‘ventilatieregeling’ € 100 miljoen beschikbaar gesteld. De regeling is nu gewijzigd waardoor aanvragen die niet konden worden gehonoreerd omdat het geld op was, alsnog worden goedgekeurd. De rest is beschikbaar voor nieuwe aanvragen om maatregelen te treffen tegen matige ventilatie en/of binnenklimaat.

CO2-meters

Meten is weten. CO2-meters zijn bij goed gebruik een heel goed hulpmiddel om na te gaan hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de school, in de eerste plaats in de klas. De VO-raad spant zich in voor CO2-meters in elke school en is daarover in gesprek met OCW. Doel is dat OCW de aanschaf en distributie van deze meters betaalt. Distributie kan via dezelfde kanalen als de verdeling van de zelftests.

Alternatieve locaties

Er zijn scholen die gebruik maken van alternatieve locaties, omdat de eigen school niet voldoende geventileerd kan worden. Het kan een hele goede keus zijn die alternatieve locaties ook in het nieuwe school seizoen te gebruiken.

Handreiking optimaal ventileren op scholen

In de Handreiking ‘optimaal ventileren op scholen’ vindt u heel veel nuttige informatie over ventileren. Ook kunt u bij Ruimte-OK terecht voor advies en meer informatie.

Overige praktische documenten over ventilatie

Handreiking gesprek met gemeenten over ventilatie
Informatieblad Ventilatie op scholen LCVS
Q&A voor personeel over ventilatie
Q&A voor ouders over ventilatie
Ventilatiecheck voor coronaproof schoolgebouw