Praktijk & ondersteuning

Voor meer informatie over het nieuwe onderwijstoezicht verwijst de VO-raad naar de website van de Onderwijsinspectie en de brochure van de Inspectie hierover.

Voor meer informatie en ondersteuning bij kwaliteitsverbetering verwijzen we naar de themapagina ‘Professionalisering schoolorganisatie’ en de pagina 'Kwaliteitsverbetering (zeer) zwakke afdelingen'.