Praktijk & ondersteuning

Schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen die de medezeggenschap binnen de eigen school verder willen versterken, kunnen terecht bij het project ‘Versterking medezeggenschap’. Dit project is in 2014 – naar aanleiding van de evaluatie van de WMS – opgezet door de VO-raad, PO-Raad, CNV, FvOv, AVS, VOO, Ouders & Onderwijs en LAKS.

Het project heeft een eigen website met meer informatie over het project en handreikingen en tips voor scholen. Ook kunnen scholen via de website bij het project terecht met vragen of om begeleiding of advies aan te vragen. Daarnaast kunnen ze een Quickstart Medezeggenschap volgen: een gratis training van circa 4 uur voor de medezeggenschapsraad en bestuurder/directeur rond de organisatie van medezeggenschap en de wederzijdse ambities.

Advies 'Goede medezeggenschap'

Specifiek willen we wijzen op het advies ‘Goede medezeggenschap’ dat is ontwikkeld vanuit het project. Dit advies bestaat uit 7 thema’s en 21 gedragsankers, aan de hand waarvan betrokkenen invulling kunnen geven aan goede medezeggenschap. Het advies is uitgewerkt in een aantal handreikingen.

Geschillen

Bij medezeggenschapsgeschillen kunnen scholen en de (G)MR’en terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2