Praktijk & ondersteuning

Medezeggenschapsraden, bestuurders en schoolleiders in het funderend onderwijs kunnen via het project ‘Sterk medezeggenschap’ ondersteuning krijgen op het vlak van medezeggenschap.

Op de website Sterk Medezeggenschap vinden MR-leden, schoolleiders en schoolbestuurders onder meer informatie, handreikingen, toolkits, tips, trainingen en ervaringsverhalen. Ook is hier het laatste nieuws over medezeggenschap te vinden. 

Het project 'Sterk medezeggenschap' is een initiatief van het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door het CAOP, in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, AVS, AOb, CNV onderwijs, FvOv, LAKS, VOO en Ouders & Onderwijs. 

Meer informatie over medezeggenschap is daarnaast te vinden op de website infowms.nl.

Geschillen

Bij medezeggenschapsgeschillen kunnen scholen en de (G)MR’en terecht bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Beleidsadviseur goed bestuur, leerlingbetrokkenheid, (bevoegdheid) leraren

Dennis van Velzen

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2