Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Onderwijssoorten
Bij het invoeren van en uitvoering geven aan de nieuwe profielstructuur in het vmbo komt veel kijken voor scholen. Hetzelfde geldt voor het uitvoering geven aan de in februari 2017 door OCW aangekondigde maatregelen rondom het vmbo. Op deze pagina vindt u informatie over de beschikbare ondersteuning vanuit de VO-raad en andere partijen.

Ondersteuning nieuwe profielen

Voor ondersteuning rondom de nieuwe profielen kunnen scholen terecht op de website vernieuwingvmbo.nl. U vindt hier onder meer uitgebreide informatie over de (invoering van de) profielen, relevante bijeenkomsten en ervaringen van scholen die werken met de nieuwe profielen.

Specifiek verwijzen we naar de ‘Routekaart naar profielen vmbo’, waarin staat welke profielen een school mag aanbieden. Dit wordt bepaald door de voormalige afdelingslicenties, die zijn omgezet in profiellicenties. Voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken is geen licentie nodig. Scholen bepalen zelf hun aanbod op dit terrein, en kunnen ook zelf keuzevakken ontwikkelen.

Om goed les te kunnen geven in de nieuwe profielen, dienen vmbo-docenten bijscholing te volgen. Op de website bijscholingvmbo.nl vindt u een overzicht van het beschikbare aanbod. De cursussen kunnen worden gevolgd tegen een sterk gereduceerd tarief; het kabinet heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld.

In veel gevallen beschikken leraren al over het juiste getuigschrift om in de nieuwe vmbo-opzet bevoegd les te geven in een of meerdere van de nieuwe profielvakken. Een conversietabel laat zien welke tweedegraads bevoegdheid rechtstreeks omgezet kan worden naar een bevoegdheid voor een nieuw profiel. Beschikken leraren niet over de juiste bevoegdheid, dan kunnen ze een traject volgen om een passende bevoegdheid te halen. Huidige leraren met een vast contract hebben hier tot 1 augustus 2021 de tijd voor. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor een aantal van deze trajecten.

Specifiek wil de VO-raad verder wijzen op de Schoolexamenbank vmbo, die docenten ondersteuning biedt bij het samenstellen van goede schoolexamens voor de nieuwe keuzevakken.

Maatregelen vmbo-brief

Zodra meer bekend is over de invoering van de maatregelen rondom de vmbo-brief en wat dit concreet voor scholen betekent, zullen wij scholen hier nader over informeren en verwijzen naar beschikbare ondersteuning voor scholen.