Standpunt & lobby

De VO-raad is kritisch op de nieuwe wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. De maatschappelijke discussie over het vergroten van samenwerking in plaats van concurrentie en de discussie over kansengelijkheid vormden aanleiding om ons standpunt in deze te wijzigen.

Er zijn twee hoofdargumenten waarom we tegen de nieuwe wet zijn:
1. Nieuwe initiatieven kunnen een risico vormen voor de samenwerking tussen bestaande schoolbesturen in de regio en de concurrentie versterken.

2. Op veel plekken is nu al (meer dan) voldoende onderwijsaanbod. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan gericht op een specifieke doelgroep die leiden tot het ondermijnen van een breed aanbod en van de maatschappelijke opdracht aan scholen om voor elke leerling goed onderwijs te verzorgen. Deze ontwikkeling moet volgens ons niet meer ruimte krijgen. 

Wij zijn van mening dat schoolbesturen moeten inspelen op de wensen van ouders en leerlingen en hier ruimte voor moeten bieden binnen het bestaande onderwijsaanbod in de regio. Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is de plek om te bespreken of het onderwijsaanbod in de regio nog voldoende aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Het RPO moet dan wel verplicht worden.