Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
Gezonde school
Het programma Gezonde School stimuleert scholen om met het thema welbevinden aan de slag te gaan en biedt ondersteuning op dit vlak.

Scholen vinden op de website van Gezonde School onder meer informatie en tips over wat ze kunnen doen op dit vlak, en links naar relevante websites. Ook staan daar de contactgegevens van de Gezonde School-adviseurs die kunnen adviseren op dit vlak.

Samen met andere belangenorganisaties werkt de VO-raad daarnaast aan een programma om depresssie te herkennen bij leerlingen en daar waar mogelijk door te verwijzen naar de hulpverleningsinstanties.

Daarnaast is er 113 Zelfmoordpreventie; deze organisatie biedt (onderwijs)professionals ondersteuning op het vlak van het voorkomen van suïcide. Ook als zij zich zorgen maken over een leerling kunnen ze terecht bij 113 Zelfmoordpreventie.

Vignet

Scholen die structureel beleid voeren rondom welbevinden en sociale veiligheid, kunnen het themacertificaat rond dit thema (onderdeel vignet Gezonde School) aanvragen via Gezonde School. Na het behalen van minimaal 1 themacertificaat mag uw school zich 3 jaar lang Gezonde School noemen. Het vignet is bedoeld als erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan.

Ondersteuning op vlak van sociale veiligheid

Zie voor ondersteuning op het vlak van sociale veiligheid de themapagina (sociale) veiligheid.