Standpunt & lobby

De VO-raad hanteert in zijn belangenbehartiging op het vlak van sociale veiligheid onderstaande uitgangspunten. Bij de totstandkoming van de wet ‘Sociale veiligheid op scholen’ hebben we hier ook veelvuldig op gewezen.

Vrijheid om eigen aanpak te bepalen

Scholen moeten bij het werken aan (sociale) veiligheid zelf kunnen bepalen hoe ze dit aanpakken. Alleen als zij een eigen aanpak kunnen kiezen, die past bij hun visie en de context van de school, kunnen zij er echt in slagen om een (sociaal) veilige schoolomgeving te creëren en pesten en andere maatschappelijke problemen op een effectieve wijze tegen te gaan.

Grenzen aan mogelijkheden en verantwoordelijkheden scholen

De VO-raad ziet het voorkomen en aanpakken van maatschappelijke problemen, en het creëren van een (sociaal) veilige schoolomgeving als een belangrijke verantwoordelijkheid van scholen. Tegelijkertijd dient in het achterhoofd te worden gehouden dat niet alle incidenten te voorkomen zijn, en dat scholen hier ook niet alleen op moeten worden aangesproken. Het gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, ouders, leerlingen, sportverenigingen, jeugdzorg, gemeenten etc. Samenwerking met deze partijen is nodig.