Praktijk & ondersteuning

Scholen die het percentage zittenblijvers op hun school naar beneden willen brengen kunnen hier subsidie voor aanvragen. De VO-raad biedt bestuurders, schoolleiders, leraren en samenwerkingsverbanden ondersteuning bij het werken aan een nieuwe aanpak gericht op minder zittenblijvers. Hiertoe worden onder meer relevante kennis en goede voorbeelden ontwikkeld, verzameld en ontsloten, en wordt kennisdeling tussen scholen gefaciliteerd (online en via bijeenkomsten).

Subsidie voor duurzaam voorkomen van onnodig zittenblijven

Binnenkort verschijnt een nieuwe subsidieregeling gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven.
Ondersteuning bij het duurzaam voorkomen van zittenblijven
De VO-raad heeft onderzoek gedaan onder scholen met een laag percentage zittenblijvers. Hieruit komen vier succesfactoren:

  • Visie op zittenblijven als ijk- en vertrekpunt
  • Tijdige signalering van onderwijsachterstanden
  • Leerlingbegeleiding binnen de school
  • Anders omgaan met leerlingbesprekingen
     

Meer informatie en tips om zelf aan de slag te gaan met uw overgangsbeleid is te vinden in de handreiking 'Aan de slag om zittenblijven te voorkomen’.

Ondersteuning opzetten programma buiten reguliere lestijd

Om scholen te ondersteunen bij de organisatie van een programma buiten de reguliere lestijd heeft de VO-raad het handboek Zomer- en lentescholen tegen zittenblijven ontwikkeld:

Ook interessant:

Voorbeelden uit de praktijk

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2
Beleidsadviseur kansengelijkheid & overgang po-vo - projectmedewerker burgerschap

Ninouk Voortjes

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2