Standpunt & lobby

In het Sectorakkoord VO is afgesproken het percentage zittenblijvers de komende jaren sterk terug te dringen. Voorlopige cijfers van DUO laten zien dat in het schooljaar 2015/2016 5,7% van de leerlingen in het VO een keer blijft zitten. In 2020 moet dat zijn teruggebracht tot 3,8%.

Via de subsidieregeling lente- en zomerscholen VO en initiatieven gericht op meer maatwerk en flexibilisering van het onderwijs werkt de sector aan het realiseren van deze ambities.

De VO-raad zet in op alternatieven om zittenblijven tegen te gaan – o.a. door lente- en zomerscholen en het stimuleren van onderwijs op maat – maar is geen voorstander van het financieel ontmoedigen van een jaar doubleren. In het belang van de leerling moet het in het huidige stelsel mogelijk blijven om wel een jaar over te doen.

Senior beleidsadviseur eigentijds onderwijs, onderwijstijd, overgang naar ho, internationalisering

Carolien Hueting

Neem contact op Page 1 Copy 2 Stel uw vraag aan de helpdesk (voor VO-raad leden) Page 1 Copy 2