Page 1 Copy 2 Created with Sketch.
VO-congres 2020

Informatiemarkt VO-congres

Op het VO-congres treft u zoals altijd in de pauzes een uitgebreide informatiemarkt en is er gelegenheid voor uitwisseling en ontmoeting. De beursvloer staat weer vol diverse voor het onderwijs relevante organisaties en partners.

Standhouders

Beteor

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Reijn, voor professionals

Als netwerkorganisatie zijn wij de schakel tussen professionals en organisaties in de publieke sector. Samen met onze partners verbinden en ontzorgen wij organisaties en professionals.

Pro Mereor

Bij ons kunt u terecht voor inkoopprofessionalisering, begeleiding van (Europese) aanbestedingen en inkooptrainingen in het onderwijs.

Teach- in group

U kunt hier terecht voor de volgende diensten:

 • interim docenten;
 • interim schoolleiders;
 • selectie en ontwikkeling assessments;
 • training en vorming docentschap;
 • werving en selectie.
Learnbeat

Learnbeat is het complete programma voor gepersonaliseerd lesgeven en leren, met maatwerk voor elke docent en elke leerling. Learnbeat biedt een geϊntegreerd pakket dat bestaat uit trainingen en support voor docenten, dashboards, interactieve lesmethodes en gepersonaliseerde leerroutes.

Eloo

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Advitrae

Informatie over de logistieke ondersteuning van Gepersonaliseerd Leren, ontwikkeld in samenwerking met een netwerk van vo-instellingen en informatie over Xedule, een geintegreerde oplossing voor planning, formatieplanning, clustering en roosteren.

WIS

WIS collect, WIS communicator en de WIS talent manager.

Oberon

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Its Learning

Het beste leerplatform om onderwijs te realiseren.

BeterScoren

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

RTTI online

Formatieve evaluatie, leerdoelgestuurd werken en effectieve coachgesprekken.

Bureau Ice

Training en toetsing in het vo. Toetstbeleid, toetsen en trainingen.

SLO

AIs landelIijk kenniscentrum leerplanontwikkeling richt SLO zich op de ontwikkeling van curricula in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We werken met het onderwijsveld aan de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. U kunt bij ons terecht voor vragen curriculumontwikkeling, leerplannen, tools en voorbeeldlesmaterialen.

Competentie Thermometer | Lumadesq

DE COMPETENTIE THERMOMETER (www.ctmeter.nl) is een wetenschappelijk gevalideerde assessmentmethode om de vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van docenten in kaart te brengen.

 

LUMADESQ (www.lumadesq.nl) is producent van de werkplekzonwering. De enige binnenzonwering die isolerend, transparant en optimaal warmte werend is.

Schoolinfo

Schoolinfo faciliteert en inspireert scholen die willen innoveren. In alles wat wij doen is samenwerking met scholen het uitgangspunt, zoals bij de leerlabs van Leerling 2020. Kom bij ons langs in stand 16 en maak kennis met onze dienstverlening en onze projecten, zoals

 • Edualdo; 
 • Schoolleiders van de Toekomst;
 • We Own The School; 
 • Learn like the Dutch.
   

Interesse? Bel ons op 030-232 48 90.

Infinite Financieel

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Nuffic

Wereldburgerschap, talenonderwijs en Erasmus +.

BMC

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Randstad

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres en u meer te vertellen over de dienstverlening van Randstad.

Brite

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres

Marant

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres

Erik Versteege Search

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres

E-WISE

Wij geven leerkrachten in het po en docenten in het vo eigenaarschap over hun eigen leerlijn. Met ons online cursusaanbod van ruim 80 cursussen kiezen leraren zelf hun nascholing, waar en wanneer zij dat willen. Met meer dan 80 cursussen die alle facetten van het leraarschap beslaan, biedt E-WISE een online platform waar iedereen wijzer van wordt. Een leeraanbod dat tegemoet komt aan het professionaliseren en persoonlijke opleidingswensen van leraren. Daarbij zijn er volop mogelijkheden om de online cursussen te gebruiken om samen te leren. Op deze manier kunt u E-WISE ook toepassen in groepsverband. Samen de verdieping zoeken en vervolgens de inhoud bespreken. Blended leren als voorbereiding op een teamoverleg op bij studiedagen.

DUO Onderwijsonderzoek & Advies

Kwaliteitsonderzoeken zoals Tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders en medewerkers van uw school, werkdrukonderzoek, schoolverlatersonderzoek, imago-onderzoek en sociale veiligheid medewerkers. Ook verzorgen wij interactieve presentaties en workshops om aan de slag te gaan met de onderzoeksresultaten.

Scolix

Wij bieden informatie over interim begeleiding, organisatievraagstukken en werving en selectie.

Iddink Groep

Informatie over Magister en toepassingen van The implementation group => BI-oplossingen

Parcours

Verbetering van werving en selectietrajecten van docenten.

Het Onderwijskantoor

Juridische dienstverlening met betrekking tot de thema’s arbeidsrecht, huisvesting, aanbesteding, inkoop, bekostiging, onderwijsrecht, privacy, medezeggenschap en governance.

Voion

Terugdringen personeelstekorten en personeelsoverschotten, bieden van perspectief en aantrekkelijkheid werk en verbeteren van werkbalans.

VO-content

Advies over leren en onderwijs op maat en het gebruik van digitaal leermateriaal.

B&T

B&T ondersteunt onderwijsorganisaties op vele gebieden. Kom naar onze stand en ontdek wat onze organisatieadviseurs, interim-managers, werving- en selectieadviseurs, communicatieadviseurs, trainers en coaches voor u kunnen doen.

B&T leren verbeteren

Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Met kennis, menskracht en middelen dragen wij bij aan het verminderen van het aantal scholen met een beoordeling onvoldoende of zeer zwak, en het voorkomen van een dergelijk oordeel bij scholen met een attendering of waarschuwing.

Instruct

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Lyceo

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten op het VO-congres.

Penta Nova

Erkende opleidingen voor (aanstaande) leidinggevende in het onderwijs.

Platform TL

Informatie over het platform.

SRVO

Informatie over SRVO. Wie zijn wij, wat doen wij en wat kunnen wij betekenen voor u?

NVS

Informatie over NVS.

Noordhoff

Inzicht en uitleg over de methoden, gepersonaliseerd leeromgeving en alles daar om heen. De schoolleider en docent helpen bij het geven van goed en passend onderwijs.

Het programma kwam tot stand in nauwe samenwerking met SLO en Curriculum.nu. Partners VO-congres: 

logo's partners

banner srvo

Noordhoff

Inzicht en uitleg over de methoden, gepersonaliseerd leeromgeving en alles daar om heen. De schoolleider en docent helpen bij het geven van goed en passend onderwijs.

SRVO

Informatie over SRVO. Wie zijn wij, wat doen wij en wat kunnen wij betekenen voor u?