Ledenpanel

Bij actualiteiten en nieuwe maatregelen staat de VO-raad altijd voor de vraag: wat vinden onze leden ervan? We willen uw mening en expertise graag meenemen bij het formuleren van onze standpunten, adviezen en beleid.

Om die reden heeft de VO-raad een ledenpanel opgericht. Deelnemers ontvangen een paar keer per jaar een vragenlijst over een actueel onderwijsthema en kunnen zo hun mening geven over onderwerpen en maatregelen die hen direct raken. Als bestuurder bent u automatisch lid. Schoolleiders worden van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor het VO-raad ledenpanel.

Waarom deelnemen?

 • Het panel biedt u de gelegenheid om uw mening te geven over actuele thema’s in het voortgezet onderwijs. De VO-raad neemt deze meningen mee bij het formuleren van zijn standpunten, adviezen en beleid. U kunt hier dus (indirect) invloed op uitoefenen.
 • U wordt geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken, die ook voor u en uw school zeer interessant kunnen zijn. De VO-raad koppelt terug wat met de input wordt gedaan en welke rol die heeft gespeeld in onze besluitvorming.
   

Hoe werkt het ledenpanel?

 • Alle bestuurders die lid zijn van de VO-raad zijn automatisch lid van het ledenpanel. Schoolleiders kunnen zich zelf aanmelden voor het panel.
 • Als panellid wordt u enkele keren per jaar per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan een kort online onderzoek (vragenlijst) over een actueel onderwijsthema.
 • Al uw antwoorden blijven anoniem en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. We behandelen uw gegevens strikt vertrouwelijk. Zie ook de privacy statement.
 • U bent geheel vrij om deel te nemen aan onze onderzoeken, er is geen enkele verplichting.
 • U kunt zich op elk moment uitschrijven.
   

Onafhankelijk onderzoeksbureau

De onderzoeken worden opgezet en uitgevoerd door MWM2, een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in online onderzoek.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar: vo-raad@mwm2.nl.

Aanmelden ledenpanel

Alle bestuurders die lid zijn van de VO-raad zijn automatisch lid van het ledenpanel. Schoolleiders kunnen zich zelf aanmelden voor het panel via redactie@vo-raad.nl.