Nieuws

Motie over niet bezuinigen ten koste van scholen aangenomen

» Lees verder
Nieuws

Extra geld voor onderwijs lijkt extra bezuiniging

» Lees verder
Nieuws

Nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijs aan nieuwkomers vo

» Lees verder
 

Nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijs aan nieuwkomers vo

23 september 2016 - Met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) verandert de bekostigingssystematiek voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen en andere nieuwkomers in de vo-leeftijd. Het gaat hierbij om nieuwkomers die minder dan twee jaar in Nederland zijn, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en op een Nederlandse vo-school staan ingeschreven.

» Lees verder

Eerste bijeenkomst van bij VO-raad aangesloten samenwerkingsverbanden passend onderwijs

22 september 2016 - Op 19 september jl. vond een eerste bijeenkomst plaats van de samenwerkingsverbanden (swv’en) passend onderwijs die aangesloten lid zijn geworden van de VO-raad. “Een historisch moment dat aangesloten samenwerkingsverbanden nu voor het eerst bijeen zijn”, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in zijn openingswoord.

» Lees verder

Conferentie VO2020 Werkt! (Utrecht)

Wat vertelt u op de open dag van uw school over talentontwikkeling en maatwerk? Of over de inrichting van uw personeelsbeleid en organisatie? Waar staat u nu op deze gebieden en wat wilt u over een aantal jaar bereikt hebben? Tijdens de conferentie ‘VO2020 Werkt!’ op 27 september wordt u – via onder meer interactief theater en uitwisseling met collega’s in oplossingsgerichte werksessies – uitgedaagd na te denken over uw ambities en hoe u deze omzet naar de praktijk.

» Lees verder

Motie over niet bezuinigen ten koste van scholen aangenomen

23 september 2016 - De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen direct na de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen van D66-fractievoorzitter Pechtold over de bezuinigingen op onderwijs. In de motie verzoekt de Kamer de regering om de bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.

» Lees verder

Extra geld voor onderwijs lijkt extra bezuiniging

21 september 2016 - Uit de Onderwijsbegroting 2017 die het kabinet tijdens Prinsjesdag presenteerde, blijkt dat er mogelijk extra bezuinigingen aankomen. Los van de bezuiniging van 255 miljoen euro - het deel dat OCW moet bijdragen aan de algehele begrotingsproblematiek - wordt er ook nog geanticipeerd op een negatieve ramingsbijstelling van 150 miljoen euro voor het gehele departement. Wat dit precies betekent voor de begroting van vo-scholen is nog niet bekend. De investeringen die het kabinet wil doen in het kader van politieke prioriteiten zoals kansenongelijkheid (200 miljoen euro) worden gefinancierd met deze bezuinigingen. De VO-raad is dan ook uiterst kritisch over de optimistische toon van de bewindslieden en het ministerie waarbij gesproken wordt over ‘extra geld voor onderwijs’.

» Lees verder

Onderwijs en bedrijfsleven presenteren oplossingsrichtingen voor vergroten kansengelijkheid

19 september 2016 - De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en werkgeversorganisaties uit het bedrijfsleven hebben een brief naar de bewindslieden van OCW gestuurd, waarin ze aangeven hoe zij - in samenwerking - de kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen.

» Lees verder