Alle onderwerpen

Onderwerp

Verkiezingen en formatie

Op 22 november 2023 vinden Tweede-Kamerkiezingen plaats. De politieke partijen zijn momenteel druk met de campagnes hiervoor. Ze doen dit op basis van hun verkiezingsprogramma’s; deze programma’s staan na de 22 november aan de basis van het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet.

Verkiezingen 2023

Plannen politieke partijen

Wat willen de diverse politieke partijen in de komende kabinetsperiode realiseren voor het voortgezet onderwijs? En hoe sluit dat aan bij de wensen en ideeën die in de sector leven? De VO-raad legde de verkiezingsprogramma’s van de – volgens de recente peiling – tien grootste politieke partijen naast onze inzet voor de verkiezingen van 22 november.

Visie en inzet VO-raad

De VO-raad heeft aan het begin van de zomervakantie zijn visie en inzet voor de komende kabinetsperiode naar de programmacommissies gestuurd. Deze commissies formuleren op basis van hun eigen ideeën en input van buitenaf het (onderwijs)beleid voor het verkiezingsprogramma.

In de aandachtspunten voor de komende verkiezingen wijst de VO-raad op het belang van een goed samenspel tussen alle actoren – politiek, ministerie, leraren, leerlingen, schoolleiders en bestuurders – bij het formuleren van onderwijsbeleid. ‘Op dit vlak is verbetering nodig en mogelijk’. Oog voor de uitvoerbaarheid van het beleid en structurele bekostiging is hierbij cruciaal.

De VO-raad wil in de komende kabinetsperiode met de politiek onder andere werken aan:

  • het selecteren van leerlingen aan het einde van de onderbouwperiode en het stimuleren van brede scholengemeenschappen;
  • vermindering van de wettelijke onderwijstijd voor leerlingen.