Alle onderwerpen

Onderwerp

Verkiezingen en formatie

Op 22 november 2023 vinden Tweede-Kamerkiezingen plaats. De politieke partijen zijn momenteel druk in de weer met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s; deze programma’s staan aan de basis van het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet. Dit is dus een cruciale periode om de wensen van het voortgezet onderwijs kenbaar te maken en de politiek en het beleid te beïnvloeden.

Verkiezingen 2023

Visie en inzet VO-raad

De VO-raad heeft aan het begin van de zomervakantie zijn visie en inzet voor de komende kabinetsperiode naar de programmacommissies gestuurd. Deze commissies formuleren op basis van hun eigen ideeën en input van buitenaf het (onderwijs)beleid voor het verkiezingsprogramma.

In de aandachtspunten voor de komende verkiezingen wijst de VO-raad op het belang van een goed samenspel tussen alle actoren – politiek, ministerie, leraren, leerlingen, schoolleiders en bestuurders – bij het formuleren van onderwijsbeleid. ‘Op dit vlak is verbetering nodig en mogelijk’. Oog voor de uitvoerbaarheid van het beleid en structurele bekostiging is hierbij cruciaal.

De VO-raad wil in de komende kabinetsperiode met de politiek onder andere werken aan:

  • het selecteren van leerlingen aan het einde van de onderbouwperiode en het stimuleren van brede scholengemeenschappen;
  • vermindering van de wettelijke onderwijstijd voor leerlingen.