Nieuws

‘Urgentie geboden in aanpakken zwakke punten stelsel’

» Lees verder
Nieuws

Achterban onderwijsbonden akkoord met onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017

» Lees verder
Nieuws

Tekort van 145 miljoen voor onderwijs aan asielzoekerskinderen

» Lees verder
Nieuws

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

» Lees verder
 

‘Urgentie geboden in aanpakken zwakke punten stelsel’

26 mei 2016 - De VO-raad is blij met de constatering van de OESO dat het Nederlandse funderend onderwijs in internationaal opzicht goed presteert, en dit tegenover een in internationaal opzicht bescheiden inzet van middelen. Dat is een compliment aan scholen en onderwijsprofessionals. Wel deelt de VO-raad de analyse van de OESO dat er kansen zijn om het Nederlandse onderwijs verder te verbeteren en we sporen het kabinet aan om hier samen met het onderwijsveld een effectief antwoord op te vinden.

» Lees verder

Serie goed bestuur in de praktijk: ‘Niet in beheerskrampen schieten‘

25 mei 2016 - In deze serie vertelt elke week een bestuurder hoe hij of zij de Code Goed Onderwijsbestuur vertaalt naar de schoolpraktijk en concreet invulling geeft aan goed bestuur. Deze week: Willem de Potter, voorzitter van het College van Bestuur van het Hoornbeeck College (mbo, 6000 leerlingen) en het Van Lodenstein College, een reformatorische scholengemeenschap voor het vo met vijf locaties (4000 leerlingen). ‘Door iedere week in de klas te staan ondervind ik aan den lijve hoe het is om les te geven. Daardoor kan ik mijn rol als bestuurder beter vervullen.’

» Lees verder

Achterban onderwijsbonden akkoord met onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017

23 mei 2016 – Onderwijsbonden AOb en FvOv hebben vandaag bekendgemaakt dat hun leden instemmen met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2016-2017. De VO-raad en de andere bonden maakten eerder al bekend akkoord te gaan. De CAO VO 2016-2017 is hiermee in formele zin een feit.

» Lees verder

Onderzoek naar de praktijk van de examencorrectie

26 mei 2016 - Afgelopen week hebben scholen een uitnodiging ontvangen van Cito om deel te nemen aan een onderzoek naar de praktijk van de correctie van de eindexamens. De VO-raad wil dit onderzoek extra onder uw aandacht brengen en wijzen op het belang van een goede respons.

» Lees verder

Tekort van 145 miljoen voor onderwijs aan asielzoekerskinderen

24 mei 2016 - Voor 2016 wordt er voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen een tekort geraamd van 145 miljoen euro vanuit de Rijksbegroting. Dat blijkt uit de brief die staatssecretaris Dekker op 20 mei 2016 naar de Kamer stuurde. De VO-raad en PO-Raad waarschuwden in september 2015 al in een gezamenlijke brief dat de middelen die zijn opgenomen in de begroting ontoereikend zouden zijn. Het tekort blijkt nu zelfs fors hoger uit te vallen dan de verwachting van de raden was.

» Lees verder

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

Veel scholen zijn op weg de ambities uit het Sectorakkoord VO te realiseren. Waarschijnlijk heeft u ook stappen gemaakt. Wilt u inzicht in de stand van zaken op uw school en uw resultaten ten opzichte van de vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde? Vul dan ook in 2016 de VO2020-scan in! Het is van belang dat alle scholen de scan invullen, zodat we ook op sectorniveau kunnen verantwoorden hoe aan de ambities uit het Sectorakkoord wordt gewerkt. Want niet alleen uzelf, maar ook de Tweede Kamer wil weten waar de sector mee bezig is.

» Lees verder