Nieuws

Sectorraden kritisch op wetsvoorstel lerarenregister

» Lees verder
Nieuws

Materiële bekostiging stijgt 0,7%

» Lees verder
Nieuws

Onderwijs en bedrijfsleven presenteren oplossingsrichtingen voor vergroten kansengelijkheid

» Lees verder
 

Sectorraden kritisch op wetsvoorstel lerarenregister

27 september 2016 - De meerwaarde van het lerarenregister kan aanzienlijk groter worden als het is verbonden aan school- en teamontwikkeling. Het wetsvoorstel voor een lerarenregister dat de Tweede Kamer begin oktober behandelt, geeft onvoldoende de verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor goed onderwijs en personeelsbeleid weer. Dat staat in een gezamenlijke brief van de VO-raad, PO-Raad en de MBO-raad ter voorbereiding op de wetsbehandeling.

» Lees verder

Nieuwe bekostigingssystematiek voor onderwijs aan nieuwkomers vo

23 september 2016 - Met ingang van 2017 (reguliere telling 1 oktober 2016) verandert de bekostigingssystematiek voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen en andere nieuwkomers in de vo-leeftijd. Het gaat hierbij om nieuwkomers die minder dan twee jaar in Nederland zijn, niet de Nederlandse nationaliteit hebben en op een Nederlandse vo-school staan ingeschreven.

» Lees verder

Onderwijs en bedrijfsleven presenteren oplossingsrichtingen voor vergroten kansengelijkheid

19 september 2016 - De VO-raad, PO-Raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en werkgeversorganisaties uit het bedrijfsleven hebben een brief naar de bewindslieden van OCW gestuurd, waarin ze aangeven hoe zij - in samenwerking - de kansengelijkheid in het onderwijs willen bevorderen.

» Lees verder

Materiële bekostiging stijgt 0,7%

27 september 2016 - De tarieven voor materiële bekostiging stijgen vanaf 2016 met 0,7%. Dat betekent een toevoeging van ongeveer 8 miljoen euro aan de lumpsum. Dit is een gevolg van de prijsbijstelling die het kabinet toekent in de regeling materiële bekostiging VO voor 2016 en 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De tarieven worden dus met terugwerkende kracht verhoogd. De uitvoering gebeurt via een nabetaling.

» Lees verder

Vacature Ledenadviesraad

Door het vertrek van Otto Dooijes is per direct een vacature ontstaan in de Ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad. Bestuurders worden van harte uitgenodigd hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken vóór 10 oktober a.s.

» Lees verder

Motie over niet bezuinigen ten koste van scholen aangenomen

23 september 2016 - De Tweede Kamer heeft tijdens de stemmingen direct na de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen van D66-fractievoorzitter Pechtold over de bezuinigingen op onderwijs. In de motie verzoekt de Kamer de regering om de bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen.

» Lees verder