Nieuws

Video: Paul Rosenmöller over de ambities voor het nieuwe schooljaar

» Lees verder
Nieuws

Leden vakcentrales stemmen in met loonakkoord

» Lees verder
Nieuws

Loket helpt bij implementatie Code goed onderwijsbestuur

» Lees verder
Nieuws

Monitor en advies toelatingsbeleid vmbo-havo naar Tweede Kamer

» Lees verder
 

Leden vakcentrales stemmen in met loonakkoord

1 sept 2015 – Een ruime meerderheid van de leden van de vakcentrales CNV, Ambtenarencentrum en CMHF heeft ingestemd met het loonruimteakkoord dat werd afgesloten tussen de overheidswerkgevers en deze drie vakcentrales. Dit hebben de vakcentrales op 31 augustus bekendgemaakt. Concreet betekent dit dat de afspraken die in het loonakkoord zijn gemaakt over pensioen nu kunnen worden opgenomen in de pensioenregeling, die momenteel wordt aangepast. De loonafspraken kunnen nu snel worden doorvertaald naar de verschillende cao’s.

» Lees verder

Video: Paul Rosenmöller over de ambities voor het nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar 2015-2016 is van start. In deze video spreekt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller over de ambities voor komend jaar.

» Lees verder

September maand van de Privacy in het onderwijs

1 september 2015 - Kennisnet roept september uit tot maand van de privacy in het onderwijs. De organisatie laat deze maand zien waarom het belangrijk is privacy goed te regelen. Kennisnet publiceert hiervoor een praktische handleiding 'privacy op school in 10 stappen' dat scholen helpt ict op een verantwoorde manier in te zetten voor het onderwijs.

» Lees verder

Loket helpt bij implementatie Code goed onderwijsbestuur

1 sept 2015 - Vanaf 1 september 2015 helpt het Governanceloket van de VO-raad de leden van de VO-raad bij het implementeren van de Code Goed Onderwijsbestuur. Het loket beantwoordt vragen van leden over governance en gaat indien gewenst in gesprek om governance-issues uit te diepen.

» Lees verder

Nieuwe beurs om meer masters voor de klas te krijgen

1 sept 2015 – Studenten die na hun universitaire studie nog een eerstegraads lesbevoegdheid in een tekortvak willen halen, kunnen vanaf dit schooljaar aanspraak maken op een beurs van 3000 tot 5000 euro. Ook studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen die nog een master willen volgen, komen hiervoor in aanmerking. Doel van de beurs is om het lerarentekort terug te dringen en meer leraren met een mastergraad voor de klas te krijgen.

» Lees verder

Website leerlingendaling.nl gelanceerd

31 aug 2015 – De VO-raad, PO-Raad en het ministerie van OCW hebben op 27 augustus de website leerlingendaling.nl gelanceerd. Deze nieuwe website is hét informatiepunt over leerlingendaling.

» Lees verder