Nieuws

Vul de VO2020-scan uiterlijk 31 maart in en bepaal waar u staat

» Lees verder
Nieuws

Kamer wil vo positief prikkelen bij dubbeladvies

» Lees verder
Nieuws

Meld u vóór 7 maart aan: VO-congres 2015

» Lees verder
Nieuws

Actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ van start

» Lees verder
 

Actieplan ‘Sociale veiligheid op school’ van start

5 mrt 2015 - Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij hebben de ruimte dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat scholen over goede informatie beschikken, bijvoorbeeld over de aard van beschikbare interventies en programma’s. De VO-raad en PO-Raad werken daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen. Het is een van de onderdelen van het plan van aanpak sociale veiligheid dat de sectorraden hebben opgesteld.

» Lees verder

Protocollen centrale examens 2015 beschikbaar

4 mrt 2015 - Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen ook in 2015 bij de afname van de centrale examens gebruikmaken van de protocollen die de VO-raad en de AOC Raad hebben opgesteld. Deze protocollen zijn een uitwerking van de wettelijke voorschriften omtrent de eindexamens. Ze zijn bedoeld als handreiking voor examensecretarissen en -coördinatoren, om hen te helpen garanderen dat de voorbereiding, afname en beoordeling van de examens procedureel zuiver verlopen en de geheimhouding niet geschonden wordt.

» Lees verder

Neem deel aan onderzoek ‘21e eeuwse vaardigheden docenten’

4 mrt 2015 – De VO-raad wil bij besturen en scholen de mogelijkheid tot deelname aan een actiegericht onderzoek van de Universiteit Utrecht onder de aandacht brengen, gericht op het opnemen van 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum en wat dit betekent voor docenten. En op wat scholen en school- en teamleiders kunnen doen om docenten te ondersteunen op dit vlak. Bij deelname krijgen uw docenten de kans zich verder te professionaliseren op het terrein van 21e eeuwse vaardigheden, waarvan de hele school kan profiteren. Als school kunt u tot en met 10 maart uw interesse in deelname kenbaar maken.

» Lees verder

Plan gepresenteerd voor meer maatwerk in het onderwijs met ICT

5 mrt 2015 - Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, hulp bij het inkopen van adaptief leermateriaal en landelijke afspraken over privacy. Dat zijn enkele van de afspraken en plannen uit het plan van aanpak van het zogenoemde Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Dit is een gezamenlijk project van de PO-Raad, VO-raad en ministeries van OCW en EZ.

» Lees verder

Kamer wil vo positief prikkelen bij dubbeladvies

4 mrt 2015 - De Tweede Kamer wil dat het kabinet binnen 5 maanden met een voorstel komt voor een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van de opbrengsten in het vo. Hierbij moeten vo-scholen positief geprikkeld worden om leerlingen met een dubbeladvies op het hoogste niveau te krijgen/behouden door goed onderwijs te bieden. Anderzijds mogen vo-scholen niet bestraft worden als kinderen het voordeel van de twijfel hebben gekregen. Dit is een van de uitkomsten van de stemming over de moties die op 25 februari werden ingediend tijdens het Kamerdebat over de overgang po-vo.

» Lees verder

Vul de VO2020-scan uiterlijk 31 maart in en bepaal waar u staat

2 mrt 2015 - Schoolleiders en bestuurders kunnen nog tot en met 31 maart aanstaande de VO2020-scan invullen op mijn.vensters.nl. De uiterlijke invuldatum is hiermee met twee weken verlengd. Met het invullen van de scan krijgt u inzicht in waar uw school staat in het realiseren van uw ambities richting 2020, ook ten opzichte van vergelijkbare scholen en besturen en het landelijke gemiddelde. Ruim 200 scholen hebben de scan inmiddels ingevuld.

» Lees verder