Nieuws

Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

» Lees verder
Nieuws

Ruimte voor nieuwe scholen onvoldoende onderbouwd

» Lees verder
Nieuws

OCW wil rekentoets eerder in kernvakkenregeling opnemen

» Lees verder
 

Onderzoek schatkistbankieren voor openbaar onderwijs

3 juli 2015 – Staatssecretaris Dekker onderschrijft dat het duale stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs een belangrijke grondslag is voor de inrichting van het Nederlands onderwijsbestel en vindt het van belang dat alle scholen binnen dit duale bestel een gelijkwaardige positie hebben. Hiertoe stelt hij onder meer de gemeentegarantie die aan het openbaar onderwijs als eis wordt gesteld voor een rekening courantkrediet ter discussie. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer.

» Lees verder

Bijna 7000 leerlingen spijkeren bij op zomerschool

2 juli 2015 – Deze zomer leveren 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen. 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers krijgen 2 weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben en kunnen zo voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen. Na twee succesvolle pilotjaren wordt het initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs tegen onnodig zittenblijven landelijk uitgerold. Deze en komende weken worden 128 zomerscholen georganiseerd waaraan 267 scholen meewerken.

» Lees verder

Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

30 juni 2015 – De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben vandaag opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon en de Wet werk en zekerheid (Wwz).

» Lees verder

VO-raad en PO-Raad ontwikkelen digitaal 'model schoolveiligheidsplan'

2 juli 2015 – De VO-raad en PO-Raad hebben in samenwerking met Stichting School & Veiligheid een model schoolveiligheidsplan ontwikkeld: Het Digitaal Veiligheidsplan. Dit online instrument helpt scholen om tot een goed eigen schoolveiligheidsplan te komen, waarmee een sociaal veilige omgeving voor leerlingen en personeel kan worden gewaarborgd.

» Lees verder

Ruimte voor nieuwe scholen onvoldoende onderbouwd

2 juli 2015 - Staatssecretaris Dekker wil het begrip ‘richting’ loslaten in de voorzieningenplanning en nieuwe initiatieven (veel) meer ruimte geven om een nieuwe school te stichten. Dit zou volgens Dekker moeten leiden tot meer dynamiek in het stelsel. De VO-raad heeft begrip voor deze beweging, maar heeft zorgen bij in de brief geschetste uitwerking van deze ideeën en pleit voor gedegen onderzoek, voordat deze ingrijpende keuzes worden gemaakt.

» Lees verder

OCW wil rekentoets eerder in kernvakkenregeling opnemen

26 juni 2015 – De bewindslieden van OCW willen de rekentoets niet langer pas in het schooljaar 2020-2021, maar al in 2016-2017 (vmbo-bb: 2017-2018) onderdeel maken van de kernvakkenregeling. Leerlingen zouden dan vanaf 2016-2017 bij hun examen één afgeronde 5 mogen halen voor Nederlands, Engels, wiskunde óf de rekentoets. De VO-raad is gematigd positief over dit voorstel, maar blijft tegelijkertijd bij het standpunt dat de rekentoets geen onderdeel zou moeten zijn van het eindexamen.

» Lees verder