Nieuws

Tweede Kamer zeer kritisch over naleving toelatingscode vmbo-tl – havo

» Lees verder
Nieuws

Dekker belooft uitwerking experiment en pilot voor maatwerk

» Lees verder
Nieuws

Wetsvoorstel lerarenregister naar de Tweede Kamer gestuurd

» Lees verder
Nieuws

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

» Lees verder
 

Dekker belooft uitwerking experiment en pilot voor maatwerk

29 april 2016 - Staatssecretaris Dekker komt voor de zomer met een uitwerking van een breed experiment voor maatwerk dat focust op de toelating tot het hoger onderwijs. Dat bleek donderdag 28 april 2016 in een debat van de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het maatwerkdiploma en flexibilisering. Ook komt er een pilot naar het recht op maatwerk waarbij leerlingen en ouders een school kunnen verzoeken maatwerk te bieden.

» Lees verder

Wetsvoorstel lerarenregister naar de Tweede Kamer gestuurd

28 april 2016 - Het kabinet wil registratie in het lerarenregister voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs verplichten en wil daarom het lerarenregister wettelijk verankeren. Dat staat in het definitieve wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel is met gemengde reacties ontvangen.

» Lees verder

97 lentescholen gestart

28 april 2016 - Leerlingen waarvan de school verwacht dat ze net niet over zullen gaan, kunnen op 97 scholen in de meivakantie een of enkele vakken bijspijkeren op een zogeheten lenteschool. Vorig jaar organiseerden 10 scholen succesvol een lenteschool als pilot. Dit jaar konden scholen subsidie aanvragen en is het beschikbare subsidiebedrag ruimschoots benut en zelfs opgehoogd.

» Lees verder

Tweede Kamer zeer kritisch over naleving toelatingscode vmbo-tl – havo

29 april 2016 - In het debat over het maatwerkdiploma op 28 april 2016 toonde de Tweede Kamer zich wederom uiterst kritisch over de naleving van de toelatingscode vmbo-havo. In het najaar van 2015 nam de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aan waarin de regering verzocht wordt om leerlingen met een vmbo-tl- en vmbo-gl-diploma het recht te geven door te stromen naar het havo.

» Lees verder

Steekproefonderzoek naar naleving lidmaatschapseisen Code Goed Onderwijsbestuur

28 april 2016 – Begin juli start de monitoringscommissie Code Goed Onderwijsbestuur met een steekproefonderzoek naar de naleving van de lidmaatschapseisen van de nieuwe code. Doel is een beeld te verkrijgen van hoe we er als sector voor staan; welke stappen hebben we gezet, en waar kunnen we nog stappen maken?

» Lees verder

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

Veel scholen zijn op weg de ambities uit het Sectorakkoord VO te realiseren. Waarschijnlijk heeft u ook stappen gemaakt. Wilt u inzicht in de stand van zaken op uw school en uw resultaten ten opzichte van de vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde? Vul dan ook in 2016 de VO2020-scan in! Het is van belang dat alle scholen de scan invullen, zodat we ook op sectorniveau kunnen verantwoorden hoe aan de ambities uit het Sectorakkoord wordt gewerkt. Want niet alleen uzelf, maar ook de Tweede Kamer wil weten waar de sector mee bezig is.

» Lees verder