Nieuws

Nederlands onderwijs scoort internationaal goed

» Lees verder
Nieuws

Kamer wil plenair debat over maatwerkdiploma

» Lees verder
Nieuws

Lerarendebat: inzetten op bevoegdheid en strategisch HRM

» Lees verder
 

Nederlands onderwijs scoort internationaal goed

25 november 2015 - Vergeleken met onderwijsstelsels uit 33 landen presteert het Nederlandse onderwijs goed. Nederlandse leerlingen krijgen vergeleken met leerlingen uit andere landen meer les, worden minder vaak werkloos en zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het rapport Education at a Glance 2015 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

» Lees verder

Denk mee over internationalisering in het onderwijs

24 november 2015 – Onderwijsprofessionals en andere betrokkenen kunnen tot en met 1 februari a.s. schriftelijk input leveren voor een advies van de Onderwijsraad over internationalisering in het onderwijs. In dit advies wil de Onderwijsraad antwoord geven op de vraag: wat moet onze ambitie zijn ten aanzien van internationalisering en hoe hoort hieraan op stelselniveau vorm gegeven te worden? Het advies levert input voor de ‘Internationaliseringsagenda 2016-2020’ voor het primair en voortgezet onderwijs.

» Lees verder

Invoering vmbo-profielen soepel door de Tweede Kamer

19 november 2015 - Het is zeer waarschijnlijk dat de tien nieuwe profielen voor het vmbo worden ingevoerd. Dat blijkt uit het plenaire debat in de Tweede Kamer op 18 november 2015 over het wetsvoorstel hierover. Alle fracties onderstreepten nut en noodzaak van deze voor het vmbo ingrijpende vernieuwing.

» Lees verder

Aantal zwakke afdelingen in het vo daalt gestaag

25 november 2015 - De daling van het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs zet gestaag door, zo blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Ook in het schooljaar 2014-2015 is het aantal zwakke afdelingen weer afgenomen, van 7% naar 4,4%. Het aantal afdelingen met een basisarrangement is gegroeid van bijna 89% naar ruim 95%. Daarentegen is het percentage zeer zwakke afdelingen licht gestegen van 0,3% naar 0,4%.

» Lees verder

Kamer wil plenair debat over maatwerkdiploma

19 november 2015 - Hoewel in de media na een negatief advies van de Onderwijsraad het beeld is geschapen dat het maatwerkdiploma van de baan is, is de werkelijkheid anders. De Tweede Kamer wil een brief van staatssecretaris Dekker waarin hij aangeeft hoe hij de aangenomen motie over het mogelijk maken van een maatwerkdiploma gaat uitvoeren. In een uitgebreide reactie noemt de VO-raad het advies van de Onderwijsraad eenzijdig en geschreven vanuit een te beperkte scope.

» Lees verder

Lerarendebat: inzetten op bevoegdheid en strategisch HRM

19 november 2015 – Op 18 november debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker over ‘leraren en lerarenopleidingen’. Hierbij ging het onder meer over bevoegdheid, de aantrekkelijkheid van de lerarenopleidingen, de positie van de leraar en de beroepsgroep leraren en de versterking van strategisch HRM in met name het voortgezet onderwijs.

» Lees verder