Nieuws

Aanmelding VO-congres 2016 geopend

» Lees verder
Nieuws

Algemene Rekenkamer kraakt huisvestingsbeleid

» Lees verder
Nieuws

Bedragen Prestatiebox 2016 bekend

» Lees verder
 

Algemene Rekenkamer kraakt huisvestingsbeleid

4 februari 2016 - Het huidige tempo waarin nieuwbouw wordt gerealiseerd in het onderwijs is laag. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een rapport aan de Tweede Kamer waarvoor de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs is onderzocht. De Rekenkamer is kritisch over het huisvestingbeleid van OCW en van de gemeenten. Voor de VO-raad onderstreept dit dat gemeenten gemiddeld te weinig investeren in onderwijsgebouwen.

» Lees verder

Grootschalig bijscholingstraject vernieuwd vmbo van start

4 februari 2016 - Docenten die betrokken zijn bij de vernieuwing van het vmbo kunnen zich nu aanmelden voor het professionaliseringsaanbod dat hiervoor is ontwikkeld. De VO-raad roept bestuurders en managers op om het aanbod actief te promoten onder de docenten en andere betrokkenen. Scholen kunnen dit voorjaar eenmalig tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van de scholingsmogelijkheden.

» Lees verder

Van start met het nieuwe Onderwijsresultatenmodel

2 februari 2016 - Vanaf dit voorjaar maakt de Onderwijsinspectie gebruik van het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor de berekening van de onderwijsresultaten. De afgelopen jaren hebben scholen via de schaduwrapportages in het Internet Schooldossier (ISD) al kennis kunnen nemen van wat deze veranderingen betekenen voor de berekening van de opbrengsten van uw school of scholen. In de tweede helft van maart verschijnt de voorinzage van 2016 in het Internet Schooldossier, gevolgd door de definitieve publicatie op de website van de Inspectie in mei of juni. Deze zijn opgebouwd volgens het nieuwe model.

» Lees verder

Cijfers aanpak thuiszitters: verdere actie nodig

4 februari 2016 – Een jaar na de invoering van passend onderwijs is nog geen sprake van een grote daling van het aantal thuiszitters. Dit blijkt uit de Kamerbrief over 'cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters’, die staatssecretaris Dekker op 3 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoewel het nog te vroeg is om echt forse resultaten op dit gebied te verwachten, laten deze cijfers volgens de VO-raad wel zien dat de komende tijd intensieve actie nodig blijft vanuit zowel de samenwerkingsverbanden, leerplicht en jeugdzorg om het aantal thuiszitters verder terug te dringen.

» Lees verder

Bedragen Prestatiebox 2016 bekend

3 februari 2016 – Scholen ontvangen in 2016 208 euro per leerling om te besteden aan de ambities uit het sectorakkoord, dat de VO-raad in 2014 namens de scholen met het kabinet heeft afgesloten. Op sectorniveau is het bedrag opgehoogd van 176 naar 202 miljoen euro. In de komende jaren loopt dit bedrag verder op.

» Lees verder

Aanmelding VO-congres 2016 geopend

1 februari 2016 - Hoe maken we van onze scholen een inspirerende en aantrekkelijke werkplek/leergemeenschap waar niet alleen leerlingen maar ook leraren, schoolleiders en bestuurders permanent worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen? Deze vraag staat centraal op het negende VO-congres op 31 maart aanstaande, dat draait om professionele ruimte en professionele scholen als lerende organisaties. De aanmelding voor het congres is nu geopend. De VO-raad nodigt schoolbestuurders, schoolleiders en leraren van harte uit om deel te nemen.

» Lees verder