Dossier Sectorakkoord VO

Sectorakkoord VO 2014-2017

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een principe-sectorakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen, voor nog beter onderwijs.

» Lees verder
Dossier CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015.

» Lees verder
Dossier Examens

Examens

Het centraal eindexamen is gebonden aan wet- en regelgeving. De VO-raad en AOC Raad publiceren elk jaar actuele protocollen om scholen te ondersteunen bij de voorbereiding op en de afname en beoordeling van de centrale examens.

» Lees verder
Dossier Bekostiging

Bekostiging en financiële positie

De financiële positie van veel VO-scholen is ernstig verslechterd, met name door stijgende kosten en daarop achterblijvende bekostiging. Het Nationaal Onderwijsakkoord en begrotingsakkoord verlichten de pijn, maar de financiële situatie van scholen blijft een groot aandachtspunt.

» Lees verder
Dossier VO2020-tour

VO2020-tour

De VO-raad heeft in februari en maart de VO2020-tour georganiseerd, om samen met het veld tot een gedeelde visie op het onderwijs van de toekomst te komen. De opbrengsten van de tour zijn samengevat in een infographic.

» Lees verder

Sectorakkoord kabinet en vo-raad

17 apr 2014 - Het kabinet en de VO-raad hebben een principe-sectorakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen, voor nog beter onderwijs.

» Lees verder

Leidraad ongewenste beelden

17 apr 2014 - De VO-raad heeft samen met Kennisnet de leidraad 'Omgaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel' opgesteld. Scholen kunnen deze leidraad gebruiken om verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken.

» Lees verder

AO over vmbo: Leerlingen kansen bieden

17 apr 2014 – Op 16 april sprak de Vaste Kamercommissie Onderwijs over het vmbo. Het imago van het vmbo, de wijze van toezicht en de overstap naar het havo waren daarbij belangrijke onderwerpen.

» Lees verder

Beeld ongemotiveerde leerling herkenbaar

16 apr 2014 - De VO-raad herkent zich in de constatering in het Onderwijsverslag 2012-2013 dat Nederlandse leerlingen onvoldoende gemotiveerd en actief betrokken zijn bij het onderwijs.

» Lees verder

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

15 apr 2014 - De VO-raad heeft met de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015. Als de leden van alle partijen akkoord gaan, wordt de nieuwe cao op 1 augustus 2014 van kracht.

» Lees verder

Bijeenkomsten onderhandelaarsakkoord cao

De VO-raad organiseert 4 bijeenkomsten om u nader te informeren over de inhoud van het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015 en de context van de onderhandelingen en u de kans te bieden vragen te stellen over de uitwerking van het akkoord.

» Lees verder

Weeklog: Geheime camera's

‘Leerlingen met geheime camera's de school in sturen, gaat ons niet dichter bij een oplossing tegen pesten brengen. Laten we proberen dit hardnekkige verschijnsel effectief te bestrijden.’ De week van Paul Rosenmöller.

» Lees verder

Model-bijlagen cijfer rekentoets bekend

16 apr 2014 – Het ministerie van OCW heeft de modellen gepubliceerd voor de bijlagen en certificaten bij het eindexamendiploma, waarop scholen dit en volgend schooljaar het cijfer voor de rekentoets dienen te vermelden.

» Lees verder

4000 euro voor goede ideeën leraren

15 apr 2014 - Hebben uw leraren een innovatief idee over wat beter kan op school? Het programma Onderwijs Pioniers VO 2014-2015 biedt 10 leraren(teams) uit het vo de kans om dit idee daadwerkelijk binnen de school te realiseren. Een idee insturen kan tot 1 juni a.s.

» Lees verder