Nieuws

Onderwijsraad: ‘Geef scholen ruimte om zelf aanpak pesten te kiezen’

» Lees verder
Nieuws

Begroting OCW 2015: uitvoering sectorakkoord centraal

» Lees verder
Nieuws

Integrale tekst CAO VO 2014-2015 beschikbaar

» Lees verder
 

Weeklog: Is ons bestuur goed genoeg?

‘Donderdag 18 september verschijnt het rapport van de door ons ingestelde commissie Goed Onderwijsbestuur VO, dat inzichten geeft over hoe we het als vo-sector doen als het om goed bestuur gaat en wat beter kan. Laten we daarbij in de eerste reflex wegblijven van de incidenten, en laten we ook niet de hakken in het zand zetten, maar open kijken hoe we ons werk als bestuurders kunnen verbeteren en hoe we daarbij kunnen bijdragen aan een cultuur in de school die zorgt voor nog beter onderwijs.’ De week van Paul Rosenmöller.

» Lees verder

Nieuwe subsidieronde onderwijsonderzoek

15 sept 2014 – Vanaf 10 september kunnen consortia van scholen en onderzoeksinstellingen weer gezamenlijk financiering aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor de uitvoering van een praktijkgericht onderwijsonderzoek.

» Lees verder

Beloning boven sectorale maximum komt in vo nauwelijks nog voor

11 sept 2014 - In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

» Lees verder

Bijna 50 scholen starten met aanleg Gezond Schoolplein

16 sept 2014 – De komende periode gaan 49 scholen in het po, vo en mbo met (financiële) ondersteuning aan de slag met de realisatie van een Gezond Schoolplein. In januari startten al 21 scholen, waarmee het totaal op 70 scholen komt. Zij kunnen een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor andere scholen die ook een Gezond Schoolplein willen bouwen.

» Lees verder

Rekenkamer onderzoekt kwaliteit onderwijshuisvesting

11 sept 2014 - De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de huisvesting in het po en vo. De VO-raad is blij dat het thema onderwijshuisvesting met dit onderzoek weer goed op de agenda wordt gezet en dat wordt onderzocht hoe de kwaliteit van die huisvesting verder kan worden verbeterd.

» Lees verder

Deskundige ondersteuning bij verbetering bedrijfsvoering ontvangen?

11 sept 2014 – Tot en met 10 oktober a.s. kunnen schoolbesturen die kampen met een matige of slechte bedrijfsvoering zich weer aanmelden voor het project 'Verbetering bedrijfsvoering schoolbesturen VO'. Een ontoereikende bedrijfsvoering leidt tot een inefficiënte inzet van middelen en het schoolbestuur kan in financieel zwaar weer terecht komen. Bij deelname aan het project wordt u negen dagen kosteloos ondersteund door twee hooggekwalificeerde deskundigen bij het structureel verbeteren van uw bedrijfsvoering en financiële positie.

» Lees verder