Nieuws

Brede uitrol zomerscholen in 2015

» Lees verder
Nieuws

Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen voor 2015

» Lees verder
Nieuws

Nieuw model berekening onderwijsresultaten

» Lees verder
 

Tweede Kamer akkoord met Wet Normering Topinkomens

21 okt 2014 - De Tweede Kamer heeft op 16 oktober het wetsvoorstel waarin de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt aangescherpt, aangenomen. Als de Eerste Kamer later dit jaar ook instemt, zal de wet op 1 januari 2015 van kracht worden.

» Lees verder

Passend onderwijs goed van start, nog wel aandachtspunten

16 okt 2014 - Passend onderwijs is goed van start gegaan; de samenwerkingsverbanden zijn druk bezig om de nieuwe werkwijzen uit te werken en een passende plek voor alle leerlingen te realiseren. Wel zijn de ‘thuiszitters’ nog een belangrijk aandachtspunt. Dit concludeert staatssecretaris Dekker in zijn brief ‘Actualiteiten passend onderwijs’, die hij op 14 oktober jl. naar de Tweede Kamer stuurde.

» Lees verder

Nieuw model berekening onderwijsresultaten

16 okt 2014 - Vanaf 2016 gaat de Onderwijsinspectie een nieuw model hanteren om de onderwijsresultaten te berekenen. Scholen kunnen alvast kennismaken met dit nieuwe model en hier onder meer via de website van de inspectie op reageren.

» Lees verder

Brede uitrol zomerscholen in 2015

16 okt 2014 - Er komen meer mogelijkheden voor vo-scholen om zomerscholen tegen zittenblijven in te richten. Hiervoor komt de komende jaren extra geld beschikbaar. Dit is een van de afspraken uit het Sectorakkoord VO. Zomerscholen moeten bijdragen aan een substantiële vermindering van zittenblijven in het voortgezet onderwijs, wat door veel leerlingen wordt ervaren als demotiverend.

» Lees verder

CAO VO op kleine (taal- en vormtechnische) punten gewijzigd

16 okt 2014 – Opmerkzame lezers hebben nog een aantal kleine taalkundige en vormtechnische foutjes ontdekt in de CAO VO 2014-2015. De CAO VO is hierop aangepast. Daarnaast zijn de handtekeningen van partijen in de cao opgenomen.

» Lees verder

Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioen voor 2015

14 okt 2014 – Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales voor Overheidspersoneel (SCO) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de ABP-pensioenregeling voor 2015. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de pensioenopbouw en het nabestaandenpensioen. Met de afspraken wordt de ABP-pensioenregeling aangepast aan de fiscale regels voor 2015 en blijft het pensioen op lange termijn houdbaar en betaalbaar.

» Lees verder