Nieuws

Meer geld op vo-begroting door groei aantal asielzoekerskinderen

» Lees verder
Nieuws

Agenda rekenonderwijs vo/ mbo naar Tweede Kamer

» Lees verder
Nieuws

Inspectie pleit voor doorgaande leerroute tussen lerarenopleiding en praktijk

» Lees verder
 

Internetconsultatie gegevensaanlevering lerarenregister

22 juli 2016 – Schoolbesturen en leraren kunnen t/m 24 augustus a.s. in een internetconsultatie hun mening geven over de wijze waarop gegevens zullen worden aangeleverd voor het Lerarenregister.

» Lees verder

Mogelijk datalek in overkoepelend digitaal leermiddelensysteem

15 juli 2016 - Er is ingebroken in het centrale registratiesysteem Edu-IX waar diverse leveranciers van digitale leermiddelen, zoals Iddink en Van Dijk, gebruik van maken. Het is nog niet exact duidelijk wat hiervan de consequenties zijn. Het is mogelijk dat naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en het versleutelde wachtwoord van accounts zijn ontvreemd. De distributeurs hebben hierop actie ondernomen.

» Lees verder

Agenda rekenonderwijs vo/ mbo naar Tweede Kamer

13 juli 2016 - Staatssecretaris Dekker heeft de agenda rekenonderwijs vo/ mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. De afgelopen maanden hebben de VO-raad en de MBO Raad met OCW een agenda rekenonderwijs opgesteld die is besproken met de bij het rekenonderwijs betrokken partijen.

» Lees verder

Vacatures bestuur en Ledenadviesraad VO-raad

Aan de Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. zal een voorstel voor benoemingen voor bestuur en ledenadviesraad van de VO-raad worden voorgelegd. In het bestuur bestaat een vacature en in de Ledenadviesraad zijn twee vacante plaatsen.

» Lees verder

Inspectie pleit voor doorgaande leerroute tussen lerarenopleiding en praktijk

14 juli 2016 – De Inspectie van het Onderwijs roept minister Bussemaker op om te komen tot een structurele, systematische aanpak van een doorgaande professionaliseringsroute voor leraren. Dat bepleit de Inspectie op basis van een afgelopen week verschenen onderzoek, waarin de bevindingen worden gepresenteerd van een studie naar de eerstegraads hbo- en wo-lerarenopleidingen. De VO-raad wil tot afspraken komen met overheid, lerarenopleidingen en beroepsgroep over een doorgaande leerlijn tussen lerarenopleiding en schoolpraktijk.

» Lees verder

Meer geld op vo-begroting door groei aantal asielzoekerskinderen

13 juli 2016 - De vo-begroting gaat in 2016 flink omhoog. Zo komt er vanwege de stijging van het aantal leerlingen 44,8 miljoen euro bij. Deze stijging komt vooral door de toename van het aantal asielzoekerskinderen.

» Lees verder