Nieuws

VO2020-tour opnieuw van start

» Lees verder
Nieuws

VO-raad: implementatie rekentoets onverantwoord

» Lees verder
Nieuws

Vernieuwing vmbo

» Lees verder
Nieuws

Bussemaker: extra maatregelen nodig voor jongeren in kwetsbare positie

» Lees verder
 

VO2020-tour opnieuw van start

12 dec 2014 – De VO2020-tour trekt vanaf 2 februari opnieuw langs scholen in het land. In de komende tour draait het vooral om de vraag hoe scholen werken aan de ambities richting 2020, met de focus op de eerste twee ambities uit het sectorakkoord: ‘De leerling centraal’ en ‘Eigentijds onderwijs/eigentijdse voorzieningen’. Vanzelfsprekend kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen. U kunt zich binnenkort inschrijven voor een van de bijeenkomsten via deze website.

» Lees verder

VO-raad: implementatie rekentoets onverantwoord

17 dec 2014 - De VO-raad vindt het onverantwoord dat staatssecretaris Dekker vast wil houden aan de geplande implementatie van de rekentoets en deze vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde wil maken voor een diploma. Dekker volgt het advies van de commissie Steur die tal van ingrepen voorstelt, zoals verlaging van de normen de komende vier jaar, om te komen tot een verantwoorde invoering. De VO-raad vindt niet dat er sprake is van een verantwoorde invoering. Rekenen krijgt een onevenredig groot gewicht in de in- en doorstroomkansen van leerlingen. Bovendien zijn leerlingen die volgend jaar opgaan voor hun diploma afhankelijk van een ondeugdelijke toets. De waarde van een VO-diploma wordt hiermee aangetast.

» Lees verder

Stemming over wetsvoorstel zeer zwakke scholen

18 dec 2014 - Op woensdag 17 december debatteerde staatssecretaris Dekker met de Vaste Kamercommissie OCW over het wetsvoorstel om de verbetertermijn van zeer zwakke scholen te verkorten tot één jaar.

» Lees verder

Bussemaker: extra maatregelen nodig voor jongeren in kwetsbare positie

18 dec 2014 - Minister Bussemaker wil extra maatregelen nemen om jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden, betere kansen te bieden op het succesvol afronden van een beroepsopleiding en het vinden van een baan. Door meer maatwerk en extra ondersteuning te bieden aan deze jongeren en hun rechtspositie beter te beschermen wordt getracht om kwetsbare groepen ‘binnenboord’ te houden en het risico op uitval te beperken. De VO-raad vindt het goed dat er maatregelen worden genomen voor meer maatwerk voor leerlingen in een kwetsbare positie maar heeft ook een aantal zorgen.

» Lees verder

Vernieuwing vmbo

18 dec 2014 - Nieuwe beroepsgerichte programma’s, verankering van LOB en meer mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Dat zijn de belangrijkste pijlers onder een toekomstbestendig vmbo, aldus staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft een overzicht van de al in gang gezette ontwikkelingen en de stappen die het kabinet wil gaan zetten voor een verdere versterking van het vmbo als fundament van de beroepskolom. De VO-raad is op hoofdlijnen positief over de investeringen en maatregelen om het vmbo te vernieuwen.

» Lees verder

Regeldrukagenda gepresenteerd

18 dec 2014 - De regeldruk in het onderwijs zal in de komende jaren worden aangepakt. Dit is afgesproken in de regeldrukagenda die vandaag werd gepresenteerd. De VO-raad onderschrijft deze ambitie en vindt dat de aanpak van regeldruk een doorlopend aandachtpunt moet zijn, zodat onnodige regeldruk in de toekomst vaker voorkomen wordt.

» Lees verder