Nieuws

Inzet begrotingsbehandeling: reparatie korting Herfstakkoord middelen en rekentoets uit slaag-/zakregeling

» Lees verder
Nieuws

Arbeidsmarktbrief: opleiden en aantrekken meer eerstegraads leraren blijft aandachtspunt

» Lees verder
Nieuws

LOBlands: slotconferentie project Stimulering LOB

» Lees verder
 

LOBlands: slotconferentie project Stimulering LOB

30 okt 2014 - Op 30 oktober 2014 vond in Ede ‘LOBlands’ plaats, de slotconferentie van het project Stimulering LOB. De dag stond in het teken van de opbrengsten van de afgelopen vijf jaar – en van hun behoud voor de toekomst. Ook VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller blikte vooruit: “Het toekomstbestendige onderwijs van de 21e eeuw kan simpelweg niet zonder die afkorting: LOB.”

» Lees verder

Afnamecondities CSPE onder de loep

30 okt 2014 - De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) in het vmbo verloopt weliswaar beter dan in 2008, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar onderzoeksrapport ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het CSPE’. Hiervoor heeft de inspectie de afnamecondities van de BB-examens in twee vmbo-sectoren onderzocht.

» Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel samenwerkingsschool

29 okt 2014 - Op 27 oktober jl. is de internetconsultatie over het wetsvoorstel samenwerkingsschool gestart. Deze internetconsultatie geeft u de gelegenheid kennis te nemen van het wetsvoorstel en uw mening erover te geven.

» Lees verder

Arbeidsmarktbrief: opleiden en aantrekken meer eerstegraads leraren blijft aandachtspunt

30 okt 2014 – Uit recente cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt – waarover de bewindslieden van OCW de Tweede Kamer op 28 oktober jl. in een brief informeerden – blijkt dat vo-scholen de komende jaren te maken krijgen met een oplopend tekort aan eerstegraads leraren in met name de exacte vakken en talen. Het opleiden en aantrekken van meer eerstegraads leraren blijft dus een belangrijk aandachtspunt.

» Lees verder

Inzet begrotingsbehandeling: reparatie korting Herfstakkoord middelen en rekentoets uit slaag-/zakregeling

29 okt 2014 – In aanloop naar de begrotingsbehandeling OCW 2015 in de Tweede Kamer heeft de VO-raad een aantal belangrijke punten onder de aandacht gebracht van de Kamerleden. Zo pleiten we ervoor dat de korting op de toegezegde middelen uit het Herfstakkoord wordt gerepareerd en dat de uitslag van de rekentoets ook na dit schooljaar geen onderdeel wordt van de slaag-/zakregeling.

» Lees verder

Algemene Ledenvergadering (Utrecht)

Op 27 november 2014 vindt een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VO-raad plaats. Gastspreker is deze keer staatssecretaris Dekker.

» Lees verder