Nieuws

Vergoeding exploitatiekosten 2016 verlaagd

» Lees verder
Nieuws

Meerderheid Kamer voor uitstel rekentoets

» Lees verder
Nieuws

Financiële bijdrage professionalisering leraren vernieuwd vmbo

» Lees verder
 

Meerderheid Kamer voor uitstel rekentoets

8 oktober 2015 – De Tweede Kamer wil de rekentoets niet laten meetellen voor het examen in het vmbo, havo en mbo, zolang de toets nog een drempel is om het diploma te halen. Een motie van de PvdA met deze strekking werd tijdens het Kamerdebat over de rekentoets op 7 oktober jl. door een groot aantal oppositiepartijen ondertekend. Op 13 oktober wordt over de motie gestemd. De verwachting is dat de motie wordt aangenomen. Dit betekent grote winst voor leerlingen en scholen in het vo. Wel pleit de VO-raad ervoor ook het vwo in de aanpassing mee te nemen. Geen enkele leerling mag de dupe worden van de rekentoets.

» Lees verder

Geef uw mening over de VO2020-scan

8 oktober 2015 – Heeft u afgelopen jaar de VO2020-scan ingevuld? De VO-raad onderzoekt momenteel of de scan – daar waar mogelijk – geoptimaliseerd kan worden en hoort hier graag uw mening over. We vragen u vriendelijk hier een korte enquête over in te vullen.

» Lees verder

Rachel Baan verkozen tot Leraar van het Jaar 2015

7 oktober 2015 - De VO-raad feliciteert Rachel Baan, vmbo-docente op het Insula College in Dordrecht, die is uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2015 in het voortgezet onderwijs

» Lees verder

Vergoeding exploitatiekosten 2016 verlaagd

8 oktober 2015 - Vanaf 1 januari 2016 wordt de vergoeding exploitatiekosten voor scholen in het VO cumulatief met 0,89% verlaagd. Dit staat in de regeling ‘bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016’ die op 8 oktober 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De verlaging is het gevolg van een negatieve bijstelling van de bekostiging om te voorkomen dat de eenmalige ophoging in 2015 structureel doorwerkt vanaf 2016.

» Lees verder

Financiële bijdrage professionalisering leraren vernieuwd vmbo

8 oktober 2015 - Vmbo-scholen krijgen eenmalig een financiële bijdrage voor na- en bijscholing van vmbo-leraren die lesgeven in de bovenste leerjaren van de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. De aanvullende bekostiging bedraagt € 5.000 per hoofdvestiging en (tijdelijke) nevenvestiging waar op de teldatum 1 oktober 2014 leerlingen zijn ingeschreven in de leerjaren 3 of 4 van de BB, KB of GL van het vmbo. De middelen worden in december in één keer uitbetaald.

» Lees verder

‘Minder lesuren beter voor onderwijs’

5 oktober 2015 - Het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs kan best wat minder, zegt VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller op de Dag van de Leraar in Dagblad Trouw en op BNR Nieuwsradio. “Als docenten minder uren voor de klas staan, krijgen zij meer tijd voor zelfontwikkeling en het werken aan onderwijsverbetering. Dit maakt het vak van docent aantrekkelijker én leidt tot beter onderwijs.”

» Lees verder