Nieuws

VO-raad geeft input voor verkiezingsprogramma’s

» Lees verder
Nieuws

Nieuwe bevoegdheidscijfers leraren vo tonen zeer positief beeld

» Lees verder
Nieuws

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

» Lees verder
 

Cao-teksten in de week van 4 juli gepubliceerd

30 juni 2016 – Op dinsdag 28 juni heeft de cao-tafel (het merendeel van) de nieuwe cao-teksten goedgekeurd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het officiële document, dat in de loop van volgende week gepubliceerd zal worden.

» Lees verder

Dekker:'passend onderwijs is kwestie van lange adem'

30 juni 2016 - De Tweede Kamer vraagt zich af of passend onderwijs wel op de werkvloer landt en heeft zorgen over het draagvlak bij docenten voor passend onderwijs. Dat bleek in het algemeen overleg van de Kamer met staatssecretaris Dekker naar aanleiding van de voortgangsrapportage over passend onderwijs op 29 juni 2016. Er zijn bij de verschillende Kamerleden ook zorgen over de thuiszitters, de afstemming tussen onderwijs en gemeente, en de bureaucratie.

» Lees verder

Stemming onderwijsmoties: plaatsingswijzers met alleen enkelvoudig advies verboden

30 juni 2016 – Afgelopen week stemde de Tweede Kamer over een aantal onderwijsmoties die bij diverse debatten waren ingediend. In een van de moties die werd aangenomen, wordt de regering verzocht te zorgen dat het verboden wordt om in plaatsingswijzers op te nemen dat alleen enkelvoudige schooladviezen gegeven mogen worden. Staatssecretaris Dekker had eerder in een brief aan de Kamer al aangegeven dat hij dit gaat regelen. Moties over het afschaffen van de rekentoets en het verplicht bijstellen van het schooladvies als het resultaat van de eindtoets hoger is dan dit advies, werden respectievelijk verworpen en niet in stemming gebracht.

» Lees verder

VO-raad geeft input voor verkiezingsprogramma’s

30 juni 2016 - In maart 2017 vinden in Nederland weer Tweede Kamerverkiezingen plaats. In de aanloop daarnaartoe worden de verkiezingsprogramma’s opgesteld; een belangrijke periode voor de vo-sector om invloed uit te oefenen op de politieke plannen voor de komende jaren. De VO-raad heeft aan alle partijen input meegegeven. Deze input is op hoofdlijnen gebundeld in het document ‘Inbreng VO-raad voor verkiezingsprogramma’s: blijvend investeren in kwaliteit’.

» Lees verder

Nieuwe bevoegdheidscijfers leraren vo tonen zeer positief beeld

28 juni 2016 - Staatssecretaris Dekker heeft de nieuwe cijfers over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs met de Tweede Kamer gedeeld. Die cijfers laten een opvallend beeld zien: het aantal bevoegd gegeven lessen is aanzienlijk groter dan werd aangenomen. Een blijvende inzet van de vo-sector blijft nodig, maar het terugdringen van onbevoegd lesgeven blijkt een overzichtelijker uitdaging dan eerder werd aangenomen.

» Lees verder

Vul ook in 2016 de VO2020-scan in

Veel scholen zijn op weg de ambities uit het Sectorakkoord VO te realiseren. Waarschijnlijk heeft u ook stappen gemaakt. Wilt u inzicht in de stand van zaken op uw school en uw resultaten ten opzichte van de vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde? Vul dan ook in 2016 de VO2020-scan in! Het is van belang dat alle scholen de scan invullen, zodat we ook op sectorniveau kunnen verantwoorden hoe aan de ambities uit het Sectorakkoord wordt gewerkt. Want niet alleen uzelf, maar ook de Tweede Kamer wil weten waar de sector mee bezig is.

» Lees verder