Nieuws

Staatssecretaris Dekker te gast op ALV

» Lees verder
Nieuws

Debat curriculum: focus op voorwaarden voor eigentijds onderwijs

» Lees verder
 

Staatssecretaris Dekker te gast op ALV

27 nov 2014 - Staatssecretaris Sander Dekker was vandaag gastspreker op de Algemene Ledenvergadering van de VO-raad. Er werd met de staatssecretaris openhartig gesproken over actuele thema’s als de rekentoets, de pestwet maar ook over de onderlinge verhoudingen tussen onderwijsveld en politiek en mogelijkheden om meer maatwerk te bieden aan leerlingen. De ledenvergadering nam verder vandaag een aantal belangrijke besluiten.

» Lees verder

Privacy leerlingen moet geborgd blijven

27 nov 2014 - Diverse media berichten dat educatieve uitgeverijen en basisscholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De VO-raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. We zullen daarom uitgeverijen en andere partijen die in het voortgezet onderwijs met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierover aanspreken.

» Lees verder

Nieuw instrument ‘Dialemma’ voor versterken governance

26 nov 2014 – De VO-raad heeft samen met een aantal andere organisaties het instrument Dialemma ontwikkeld. Aan de hand van deze tool kunnen bestuurders en toezichthouders - onder begeleiding van een adviseur – met elkaar in gesprek gaan over governance en een ontwikkelagenda samenstellen voor verdere verbeteringen. Op 25 november kreeg VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller het eerste exemplaar van Dialemma uitgereikt door Edward Moolenburgh, directeur van de VBS.

» Lees verder

In diverse media: Te weinig digitaal lesmateriaal

27 nov 2014 – In diverse lokale kranten roept de VO-raad educatieve uitgeverijen op sneller te digitaliseren. “Er is nu nog te weinig digitaal lesmateriaal beschikbaar," aldus voorzitter Paul Rosenmöller.

» Lees verder

CITAVERDE College winnaar prijs beste onderwijsjaarverslag

27 nov 2014 – Stichting CITAVERDE College uit Herten-Roermond heeft in de categorie vo de verkiezing van het beste onderwijsjaarverslag van Nederland gewonnen. De stichting kreeg de prijs - de Bestuursbokaal 2014 en een oorkonde - uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op 27 november in Zeist.

» Lees verder

Debat curriculum: focus op voorwaarden voor eigentijds onderwijs

17 nov 2014 – Staatssecretaris Dekker wil een nationale dialoog voeren over de opdracht voor het funderend onderwijs en zo komen tot een integrale visie op het curriculum. Dat zegt hij in een brief aan de Tweede Kamer. De VO-raad is voorstander van een breed maatschappelijk debat over de vraag wat jongeren in het funderend onderwijs moeten leren om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. We zien dat er een grote behoefte bestaat onder schoolleiders, bestuurders en leraren om eigentijdser onderwijs te kunnen bieden met meer aandacht voor brede vorming en meer maatwerk. Wel moet voorkomen worden dat het herformuleren van de kerndoelen tot doel wordt verheven, omdat dat tot een verkeerde focus in het debat zou leiden.

» Lees verder