Nieuws

Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

» Lees verder
Nieuws

Discussie over voorstel omdraaien eerste en tweede correctie centraal examen

» Lees verder
Nieuws

Onderwijsraad legt vinger op zere plekken wetsvoorstel lerarenregister

» Lees verder
Nieuws

Wetsvoorstel onderwijstoezicht: scholen leidend in kwaliteitsbepaling

» Lees verder
 

Conclusies leerling/leraar-ratio ongefundeerd

26 mei 2015 - Cijfers van het ministerie van OCW laten zien dat er op 1 oktober 2014 op papier 200 fte minder onderwijzend personeel in dienst was dan op 1 oktober 2013 en dat het aantal leerlingen in diezelfde periode is toegenomen. De conclusie van de AOb dat de feitelijke leerling/leraar-ratio - het aantal leerlingen per leraar in de klas - is toegenomen, is echter ongefundeerd.

» Lees verder

Discussie over voorstel omdraaien eerste en tweede correctie centraal examen

22 mei 2015 - Onlangs heeft staatssecretaris Dekker het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de volgorde van de eerste en tweede correctie bij het Centraal Examen om te draaien. Eerst beoordeelt een docent van een andere school dan het examen, pas daarna is de ‘eigen’ docent aan de beurt. Hierover is veel discussie ontstaan.

» Lees verder

Wetsvoorstel onderwijstoezicht: scholen leidend in kwaliteitsbepaling

21 mei 2015 - De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het initiatiefwetsvoorstel van politieke partijen SGP, CDA en D66 om het onderwijstoezicht doeltreffender te regelen door de rol en taken van de Inspectie te herdefiniëren. Het wetsvoorstel sluit goed aan bij de visie van de VO-raad op de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling en rol van besturen/scholen enerzijds én het toezicht anderzijds.

» Lees verder

Onderwijs en uitgeverijen maken afspraken over beschermen leerlinggegevens

26 mei 2015 - Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De VO-raad, PO-Raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken maken over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Dit convenant is nu beschikbaar.

» Lees verder

Onderwijsraad legt vinger op zere plekken wetsvoorstel lerarenregister

21 mei 2015 – De VO-raad kan zich op hoofdlijnen vinden in het advies dat de Onderwijsraad op 18 mei 2015 uitbracht over het wetsvoorstel dat het lerarenregister regelt. Het advies van de Onderwijsraad laat zien dat het lerarenregister een belangrijk middel kan worden dat de professionele ontwikkeling van leraren en de kwaliteit van het lerarenberoep ondersteunt. Wil het die werking krijgen, dan is het volgens de Onderwijsraad echter wel noodzakelijk om het wetsvoorstel op een aantal cruciale onderdelen aan te passen. De VO-raad deelt de zorgen van de Onderwijsraad, die voor een belangrijk deel overeenkomen met de kritiek die de VO-raad eerder uitte.

» Lees verder

GPL stijgt 0,44% met terugwerkende kracht

20 mei 2015 - De landelijke gemiddelde personeelslast 2015 (GPL) gaat met 0,44% omhoog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Deze 0,44% is het saldo van de loonruimte en de compensatie voor pensioenpremieontwikkeling en overige sociale lasten. Het kabinet publiceerde dit formele besluit in de Ruimtebrief 2015.

» Lees verder