Dossier Sectorakkoord VO

Sectorakkoord VO 2014-2017

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april jl. een principe-sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. Met de afspraken is jaarlijks een bedrag gemoeid dat oploopt tot 369 miljoen euro, voor nog beter onderwijs.

» Lees verder
Dossier CAO VO

CAO voortgezet onderwijs

Werkgeversorganisatie VO-raad en vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015.

» Lees verder
Dossier Examens

Examens

Het centraal eindexamen is gebonden aan wet- en regelgeving. De VO-raad en AOC Raad publiceren elk jaar actuele protocollen om scholen te ondersteunen bij de voorbereiding op en de afname en beoordeling van de centrale examens.

» Lees verder
Dossier Bekostiging

Bekostiging en financiële positie

De financiële positie van veel VO-scholen is ernstig verslechterd, met name door stijgende kosten en daarop achterblijvende bekostiging. Het Nationaal Onderwijsakkoord en begrotingsakkoord verlichten de pijn, maar de financiële situatie van scholen blijft een groot aandachtspunt.

» Lees verder
Dossier VO2020-tour

VO2020-tour

De VO-raad heeft in februari en maart de VO2020-tour georganiseerd, om samen met het veld tot een gedeelde visie op het onderwijs van de toekomst te komen. De opbrengsten van de tour zijn samengevat in een infographic.

» Lees verder

Leden stemmen in met sectorakkoord vo

23 apr 2014 – De leden van de VO-raad hebben op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 april ingestemd met het sectorakkoord VO 2014-2017. Vorige week sloot de VO-raad met het kabinet een principe-akkoord.

» Lees verder

Subsidie voor 16 onderwijsonderzoeken

23 apr 2014 - Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft 16 voorstellen voor een kort praktijkgericht onderwijsonderzoek gehonoreerd, die waren ingediend door consortia van scholen en onderzoekers. De consortia starten komend schooljaar met hun onderzoek.

» Lees verder

‘Niet meer btw door passend onderwijs’

22 apr 2014 – Het is niet de bedoeling dat de invoering van passend onderwijs tot hogere btw-kosten leidt voor scholen. Dit benadrukten de ministeries van OCW en Financiën in een overleg met de VO-raad en PO-Raad op 17 april jl.

» Lees verder

Nieuwe website Techniekpact live

22 apr 2014 – Het Techniekpact heeft een nieuwe website, met hierop het laatste nieuws, een aantal inspirerende cases en informatie over 22 landelijke acties en regionale activiteiten. De betrokken partijen willen u zo een nog beter beeld geven van de uitvoering van het pact.

» Lees verder

Leidraad ongewenste beelden

17 apr 2014 - De VO-raad heeft samen met Kennisnet de leidraad 'Omgaan met online verspreiding van ongewenste beelden van leerlingen en/of personeel' opgesteld. Scholen kunnen deze leidraad gebruiken om verspreiding van ongewenste beelden te voorkomen en aan te pakken.

» Lees verder

Beeld ongemotiveerde leerling herkenbaar

16 apr 2014 - De VO-raad herkent zich in de constatering in het Onderwijsverslag 2012-2013 dat Nederlandse leerlingen onvoldoende gemotiveerd en actief betrokken zijn bij het onderwijs.

» Lees verder

Model-bijlagen cijfer rekentoets bekend

16 apr 2014 – Het ministerie van OCW heeft de modellen gepubliceerd voor de bijlagen en certificaten bij het eindexamendiploma, waarop scholen dit en volgend schooljaar het cijfer voor de rekentoets dienen te vermelden.

» Lees verder

Onderhandelaarsakkoord CAO VO

15 apr 2014 - De VO-raad heeft met de vakbonden AOb, Abvakabo, CNV onderwijs en FvOv een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2014-2015. Als de leden van alle partijen akkoord gaan, wordt de nieuwe cao op 1 augustus 2014 van kracht.

» Lees verder

Bijeenkomsten onderhandelaarsakkoord cao

De VO-raad organiseert 4 bijeenkomsten om u nader te informeren over de inhoud van het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014-2015 en de context van de onderhandelingen en u de kans te bieden vragen te stellen over de uitwerking van het akkoord.

» Lees verder