Nieuws

Oppositie heeft forse kritiek op rekentoets

» Lees verder
Nieuws

Meld u nu aan: VO-congres 2015

» Lees verder
Nieuws

Dekker stuurt wetsvoorstel sociale veiligheid naar Tweede Kamer

» Lees verder
 

Oppositie heeft forse kritiek op rekentoets

28 jan 2015 - ‘Het is een afrekentoets’, ‘deze toets is onaanvaardbaar’, ‘de rekentoets wordt van een middel het doel op zich’. Dat waren een aantal uitspraken van de oppositie in het debat over de rekentoets dat vandaag in de Tweede Kamer plaatsvond. Een dag voor het debat had de PvdA aangegeven in te stemmen met het plan van staatssecretaris Dekker om de rekentoets vanaf het schooljaar 2015-2016 voorwaarde te maken voor het behalen van het diploma. Hiermee is er in de Kamer een meerderheid ontstaan voor dit plan. Bisschop (SGP) stelde aan het eind van het debat echter 'dat de kruitdampen nog niet opgetrokken zijn'. De Kamer heeft een voortgezet algemeen overleg aangevraagd.

» Lees verder

55 afdelingen in het vo ontvangen predicaat ‘Excellente School 2014’

26 jan 2015 – Tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben 55 vo-afdelingen uit handen van staatssecretaris Dekker het predicaat 'Excellente School 2014' ontvangen. Ook 51 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs ontvingen het predicaat.

» Lees verder

Dekker stuurt wetsvoorstel sociale veiligheid naar Tweede Kamer

21 jan 2015 - Schoolbesturen worden bij wet verplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Zij mogen grotendeels zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. Staatssecretaris Dekker stuurde dinsdag 20 januari het wetsvoorstel dat dit regelt naar de Tweede Kamer.

» Lees verder

Meld u nu aan: VO-congres 2015

27 jan 2015 - Hoe werken scholen aan goed en eigentijds onderwijs? Die vraag staat centraal op het VO-congres ‘Delen voor de toekomst’ op 26 maart aanstaande. U kunt zich nu aanmelden.

» Lees verder

Bedragen Prestatiebox 2015 bekend

26 jan 2015 – Scholen ontvangen in 2015 185 euro per leerling om te besteden aan de doelen uit het Sectorakkoord, dat de VO-raad in 2014 met het kabinet heeft afgesloten. In het akkoord is afgesproken dat het totale bedrag in de Prestatiebox de komende jaren verder op zal lopen.

» Lees verder

(Sociale) veiligheid

Een belangrijke taak van scholen is het creëren van een (sociaal) veilige schoolomgeving voor leerlingen en onderwijspersoneel. Scholen krijgen in toenemende mate te maken met complexe maatschappelijke problemen als (digitaal) pesten, discriminatie en radicalisering, en zij spelen een rol in het voorkomen en aanpakken ervan. De VO-raad pleit ervoor dat scholen hun maatschappelijke rol naar eigen inzicht - passend bij de eigen visie en situatie - kunnen invullen en ondersteunt hen in die rol.

» Lees verder