Nieuws

VO-raad: ‘Meer kansen voor leerling vraagt meer flexibiliteit in onderwijsstelsel’

» Lees verder
Nieuws

Conferentie ‘Met alle respect: Samen werken aan sociale veiligheid’

» Lees verder
Nieuws

Voorlopig geen cao-resultaat

» Lees verder
 

Conferentie ‘Met alle respect: Samen werken aan sociale veiligheid’

16 april 2015 - Ruim 400 onderwijsprofessionals kwamen op 16 april bijeen tijdens de conferentie ‘Met alle respect’ over sociale veiligheid in het onderwijs, georganiseerd door onder meer de VO-raad, PO-Raad en het ministerie van OCW. Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad en samen met staatssecretaris Dekker een van de hoofdsprekers op dit congres, onderstreepte hier nogmaals het belang van een veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers: “Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken en leren en de wereld om je heen te ontdekken.” Sociale veiligheid is daarom een speerpunt voor scholen. Tijdens de conferentie wisselden zij kennis en ervaringen uit.

» Lees verder

Werkconferenties Onderwijstijd en transitieplan

16 april 2015 - De VO-raad organiseert op 13 en 20 mei twee werkconferenties over het transitieplan, dat scholen in het kader van de nieuwe wet onderwijstijd dienen te maken.

» Lees verder

Regelen onderwijs en zorg ernstig meervoudig beperkte leerling verder vereenvoudigd

11 april 2015 - De Tweede Kamer nam 7 april 2015 diverse moties aan die het makkelijker moeten maken om zorg en ondersteuning in het onderwijs te regelen voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (EMB-leerling). Zo komt er één loket waar deze kinderen en hun ouders terecht kunnen voor de benodigde ondersteuning en vragen hierover. Nu moeten ouders vaak langs diverse instanties en loketten om financiële ondersteuning te regelen.

» Lees verder

VO-raad: ‘Meer kansen voor leerling vraagt meer flexibiliteit in onderwijsstelsel’

15 april 2015 – Het onderwijs is weliswaar efficiënter geworden maar de flexibiliteit in het stelsel lijkt minder te worden en de druk op de overgangen neemt toe, zo constateert de Onderwijsinspectie. De VO-raad vindt dat een ongewenste ontwikkeling. We behalen binnen ons onderwijs goede resultaten, maar er moet meer ruimte komen voor flexibiliteit en maatwerk. Alleen op die manier kunnen we individuele leerlingen meer kansen bieden, worden hun talenten benut en kunnen we de volgende kwaliteitssprong maken. Dat stelt de VO-raad in reactie op het vandaag gepresenteerde Onderwijsverslag 2013-2014.

» Lees verder

Nieuwe website over Schoolleidersregister VO

16 april 2015 – De VO-academie werkt momenteel in nauw overleg met het veld aan de ontwikkeling en inrichting van een Schoolleidersregister VO. Alle informatie over dit register, de ontwikkeling ervan en wat dit voor u als schoolleider of bestuurder betekent, is nu gebundeld op de nieuwe website schoolleidersregistervo.nl.

» Lees verder

Voorlopig geen cao-resultaat

8 apr 2015 – Een akkoord over een nieuwe CAO VO is voorlopig niet aan de orde. In het overleg dat de VO-raad en vakbonden op 7 april voerden, concludeerden de partijen opnieuw dat ze op een aantal grote punten ver van elkaar staan. Marc Mittelmeijer, onderhandelaar namens de VO-raad: “De bonden hebben in het overleg aangegeven alleen over loonruimte en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te willen spreken.” Voor de VO-raad is er meer dan dat, het is ook van belang om afspraken te maken over meer beleidsvrijheid om belangrijke innovaties in het onderwijs te kunnen realiseren.

» Lees verder