Nieuws

VO-raad plaatst kritische kanttekeningen bij Rekenkamerrapport bekostiging vo

» Lees verder
Nieuws

Besluit over loslaten landelijke criteria lwoo en pro

» Lees verder
Nieuws

Commissie Goed Onderwijsbestuur VO: stel eisen aan lidmaatschap VO-raad

» Lees verder
 

Weeklog: Wie vertegenwoordigt de docent?

'Het zou goed zijn als leraren snel overeenstemming bereiken over een sterke beroepsgroep die een leidende rol kan spelen in alles wat rondom het lerarenregister geregeld dient te worden. Een sterke beroepsgroep en een goed werkend register met zoveel mogelijk bevoegde leraren kan bijdragen aan nog beter onderwijs. Een beetje tempo graag!' De week van Paul Rosenmöller.

» Lees verder

VO-raad plaatst kritische kanttekeningen bij Rekenkamerrapport bekostiging vo

25 sept 2014 - De VO-raad heeft zijn reactie op het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over de bekostiging van het voortgezet onderwijs naar staatssecretaris Dekker gestuurd. De VO-raad herkent deels het beeld dat de Rekenkamer schetst, maar heeft ook kritische kanttekeningen.

» Lees verder

Commissie Goed Onderwijsbestuur VO: stel eisen aan lidmaatschap VO-raad

18 sept 2014 – De Code Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant over het naleven van de code en moet de sector de daadwerkelijke tegenkracht versterken. Dat zegt de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO in haar eindrapport. De commissie beveelt onder meer aan in een aangepaste code regels op te nemen die een voorwaarde vormen voor het lidmaatschap van de VO-raad.

» Lees verder

Tweede Kamer spreekt met Dekker over artikel 23

30 sept 2014 - Op 29 september vond in de Tweede Kamer een debat plaats naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad inzake artikel 23, de vrijheid van onderwijs. In het verlengde van dit advies kwamen thema’s aan de orde als leerlingenvervoer, thuisonderwijs, acceptatieplicht en monitoring van de zorgplicht die bij passend onderwijs hoort.

» Lees verder

Besluit over loslaten landelijke criteria lwoo en pro

25 sept 2014 - Staatssecretaris Dekker heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemen bekendgemaakt om de landelijke criteria voor toewijzing naar het lwoo en pro en de lwoo-licenties op 1 augustus 2018 los te laten. De VO-raad en AOC Raad hebben erop aangedrongen een besluit hierover in 2016 te nemen: het is belangrijk eerst de resultaten van experimenten met het loslaten van de landelijke criteria af te wachten en dan op basis daarvan te kijken of het loslaten van deze criteria verantwoord is.

» Lees verder

Vacatures bestuur en Ledenadviesraad VO-raad

Aan de Algemene Ledenvergadering van 27 november a.s. zal een voorstel voor (her)benoemingen voor het bestuur en de Ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad worden voorgelegd. In het bestuur bestaan twee vacatures en in de Ledenadviesraad eveneens twee vacatures.

» Lees verder