Vacature senior beleidsadviseur Professionele schoolorganisatie

23 juli 2021

De VO-raad is voor het team Professionele schoolorganisatie op zoek naar een Senior Beleidsadviseur op het terrein van Professionele schoolorganisatie (0.8 – 1fte), in het bijzonder het samen opleiden en professionaliseren van leraren. Een sterke belangenbehartiger die kan verbinden!

Wat ga je doen?

Als senior beleidsadviseur binnen het team Professionele schoolorganisatie ben je actief op diverse thema’s en vraagstukken met betrekking tot de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, in het bijzonder het samen opleiden van leraren en de begeleiding van startende leraren. Je hebt vanuit het perspectief van samen opleiden oog voor de verbinding met de begeleiding van startende leraren en voor de effecten op en invloeden vanuit samenhangende dossiers als de flexibilisering van de lerarenopleidingen, het bevoegdhedenvraagstuk in het voortgezet onderwijs en de regionale samenwerking op het terrein van de arbeidsmarkt, innovatie en onderzoek.

Als senior beleidsadviseur ontwikkel je beleid, en draag je zorg voor de uitvoering, communicatie en evaluatie hiervan. Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in maatschappij en onderwijs en vertaalt deze in standpunten en (lobby)strategieën. Als vertegenwoordiger van de VO-raad opereer je in een politiek-bestuurlijke context, waarbij je uiteenlopende belangen en invalshoeken afweegt. Je initieert en onderhoudt overleg- en samenwerkingsstructuren met partijen binnen en buiten de vereniging. Je onderhandelt met deze partijen, adviseert ze en kunt ze overtuigen. Planmatig werken is een voorwaarde, waarbij je zelfstandig initiatieven ontplooit. Ook heb je een rol in de samenwerking met en advisering van programma’s en projecten van de VO-raad, zoals het Platform Samen opleiden & professionaliseren, de VO-academie en het project Versterking Begeleiding Startende Leraren. Ook begeleid en coach je minder ervaren collega-beleidsadviseurs.

Al deze activiteiten hebben tot doel om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van scholen als een opleidings-, leer- en werkomgeving, waarbinnen via diverse vormen van leren wordt gewerkt aan schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. Scholen zijn daarbij niet alleen een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar leraren, schoolleiders en bestuurders zich voortdurend ontwikkelen.

Wat vragen wij?

We zoeken een ervaren en resultaatgerichte belangenbehartiger. Iemand die mogelijkheden en kansen ziet of die creëert, graag werkt in teamverband en in samenwerking met collega's doelen weet te realiseren. Je hebt aantoonbaar gevoel voor het politiek-bestuurlijke krachtenveld en weet besluitvormingsprocessen te beïnvloeden vanuit de belangen van onze achterban. Je bent in staat om de samenhang en eventuele knelpunten rond vraagstukken te benoemen, prioriteiten aan te brengen, de koers te bepalen en het bestuur van de VO-raad daarover te adviseren. Ook weet je op het goede moment de verbinding te zoeken met collega’s, achterban en relevante landelijke, regionale en lokale partijen. Je hebt gevoel voor de dilemma’s die leven binnen besturen en scholen, maar begrijpt ook wat het inhoudt om op sectorniveau te adviseren. En je kiest bewust voor de publieke sector omdat je een verschil wilt maken voor de één miljoen leerlingen in het voortgezet onderwijs.

  • Je beschikt over relevante werkervaring (minimaal 5 jaar), waaruit affiniteit met de rol van belangenbehartiger blijkt;
  • Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding en analytische vaardigheden;
  • Je hebt aantoonbaar inzicht in en kennis van strategische en  organisatorische processen en zicht op/gevoel voor de invloed van sectorbeleid op de operationele processen op de scholen;
  • Naast een inhoudelijke inbreng beschik je over een goede voeling met in hoeverre besturen en scholen landelijke adviezen en richtlijnen als realistisch en gewenst ervaren. Je bent in staat om een realistisch beeld te krijgen van wat de sector nodig heeft.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatie- en presentatie vaardigheden. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en kan aantoonbaar goed schrijven met een heldere lijn.
     

Wij bieden

De gelegenheid een belangrijke bijdrage te leveren aan de kernactiviteiten van de VO-raad en de positieve beïnvloeding van het voortgezet onderwijs in Nederland. Een zelfstandige functie in een uitdagende werkomgeving en in een prettig team.  

Wij bieden een dienstverband tussen de 32 en 40 uur per week. Afhankelijk van je kennis en ervaring een salaris in schaal 12 met de mogelijkheid tot loopbaanontwikkeling en in eerste instantie een fulltime contract voor een jaar met uitzicht op een vast contract. De VO-raad volgt de CAO VO en is aangesloten bij het ABP (pensioen). Medewerkers krijgen naast hun salaris een eindejaarsuitkering van 8%. De VO-raad kent een 40-urige werkweek met 53 verlofdagen (inclusief feestdagen).

Over het team Professionele schoolorganisatie

De VO-raad faciliteert en stimuleert scholen zich (verder) te ontwikkelen als professionele organisatie. Het team Professionele Schoolorganisatie werkt aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs. Wij doen dit samen met vo-besturen en - scholen en in overleg met partijen als de lerarenopleidingen, de beroepsgroep leraren en het ministerie. In de belangenbehartiging en via sectorontwikkeling richten we ons op het verbeteren van de opleiding en professionele ontwikkeling van leraren, innovatie en onderzoek in het voortgezet onderwijs, het versterken van leiderschap in scholen en op organisatieontwikkeling, onder meer via het versterken van strategisch personeelsbeleid (HRM) in de sector.

Meer weten en solliciteren?

Als je geïnteresseerd bent in deze functie kun je tot en met 19 september 2021 een sollicitatiebrief en CV sturen naar vacature@vo-raad.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden – vooralsnog via digitale kanalen – plaats op 29 september (eerste ronde) en 6 of 7 oktober (tweede ronde) aanstaande. Wij zijn voornemens deze procedure medio oktober 2021 af te ronden.

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar vanaf 16 augustus bij Dennis van Velzen, via dennisvanvelzen@vo-raad.nl of 030 232 48 00.

De VO-raad is gesloten van 26 juli 2021 t/m 8 augustus 2021. Hierdoor is de VO-raad niet bereikbaar.

 

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders in staat te stellen hun taak te vervullen. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.