Werken bij de VO-raad

Goed voortgezet onderwijs waarin de individuele talenten van leerlingen tot hun recht komen en leerlingen worden voorbereid op hun rol in de samenleving, is een belangrijk maatschappelijk goed. Bij de VO-raad werken ongeveer 105 medewerkers aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van dit onderwijs. Daarnaast behartigen wij de gemeenschappelijke belangen van de leden van de vereniging, en voeren we overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden. 

Kun je je vinden in de missie en doelen van de VO-raad? Solliciteer dan op onze vacatures.

Vacatures VO-raad

Momenteel hebben we de volgende vacatures:

 

Afstudeeropdrachten en stages

Hoe bereikt de VO-raad haar doelen?

Door midden in de sector te staan

Als vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs doen wij ertoe voor bijna alle middelbare scholen in Nederland. 90% van de schoolbesturen is lid en omdat wij zo’n grote achterban hebben zijn wij een relevante speler in de sector en hebben wij contact met alle belanghebbenden. Onze beleidsadviseurs zitten regelmatig bij het ministerie van OCW om tafel, onze projectmedewerkers zoeken de samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties of inhoudelijk experts en onze public affairs-adviseurs zijn bekenden in Den Haag.
 

Door te weten wat er speelt

De onderwijssector is continu in ontwikkeling. Ook verandert er nogal eens wat in het politieke speelveld. Als belangenbehartiger heeft de VO-raad altijd een mening over actuele issues en een visie op het onderwijs van de toekomst. Dat kan alleen als onze medewerkers weten wat er speelt bij alle belanghebbenden maar vooral bij onze achterban. Dat laatste organiseren we binnen diverse themacommissies en werkgroepen waarin we inhoudelijke issues met onze achterban bespreken. Doordat medewerkers regelmatig op scholen aanwezig zijn worden belangrijke signalen opgepakt en doordat wij participeren in regionale netwerken peilen wij wat de wensen en behoeftes van bestuurders en schoolleiders zijn.
 

Door ontwikkeling van het onderwijs structureel te ondersteunen

Aan kennis alleen heb je niets. Daarom zetten we deze kennis enerzijds om in kamerbrieven, beleidsstukken en persberichten om de belangen van onze achterban in Den Haag en bij OCW te behartigen. Anderzijds ontwikkelen we binnen diverse projecten instrumenten, methoden en informatieproducten die scholen handvatten geven daadwerkelijk het verschil te maken in de klas. Hoewel de VO-raad zeer ontwikkelingsgericht is, kunnen wij zelf de ontwikkeling die op scholen moet plaatsvinden niet tot stand brengen. Daarom faciliteren wij de sector zo optimaal mogelijk zodat zij (de bestuurders, de schoolleiders en docenten) deze ontwikkeling wel kunnen realiseren.
 

Met bevlogen mensen

Dit alles zouden we niet kunnen bewerkstelligen zonder bevlogen medewerkers. Medewerkers met passie voor en kennis over thema’s zoals maatwerk, ICT & leermiddelen, bedrijfskunde, strategisch hrm of professionalisering. Of mensen met passie voor een bepaald vakgebied zoals communicatie, bedrijfskunde, projectmanagement of secretariële ondersteuning. In ieder geval vinden al onze medewerkers het mooi om samen te werken aan een belangrijk maatschappelijk goed als onderwijs.

Wat bieden wij medewerkers?

We zorgen goed voor je

Wij zijn gehuisvest in een modern pand naast station Utrecht Overvecht en werken hier met flexibele werkplekken verspreid over meerdere verdiepingen. We stimuleren een papierloos kantoor, daarom heeft iedereen een eigen mobiele telefoon en laptop. De VO-raad volgt de CAO VO en is aangesloten bij het ABP (pensioen). Medewerkers krijgen naast hun salaris een eindejaarsuitkering van 8%. De VO-raad kent een 40-urige werkweek met 53 verlofdagen (inclusief feestdagen). We hebben ook een flexibel feestdagenbeleid. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
 

Persoonlijke ontwikkeling

De VO-raad is een organisatie waar je legio kansen hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Voor veel functies geldt dat je autonoom kunt werken waardoor er ruimte is voor jouw initiatieven en ideeën. Ondernemende mensen die hun kansen zien en pakken passen dan ook goed binnen de VO-raad. We stimuleren ontwikkeling en bieden goede opleidingsmogelijkheden om jouw kennis en vaardigheden te verdiepen of te verbreden. Vind je dat je binnen de organisatie uitgegroeid bent? Dan heb je een breed netwerk opgedaan waarop je verder kunt bouwen.
 

Collegialiteit

Hoewel het contact met stakeholders en onze achterban op meer formele basis is, is het contact met collega’s onderling informeel. Vanuit de organisatie wordt aandacht besteed aan dit informeel samenzijn door bijvoorbeeld een jaarlijks organisatiebreed uitje te organiseren en op initiatief van medewerkers verschillende activiteiten georganiseerd. Zo hebben we al diverse spelletjesavonden gehad op kantoor, is een pub-quiz in de kroeg georganiseerd en vinden er regelmatig borrels plaats.

Solliciteren

De VO-raad respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als je bij de VO-raad solliciteert, verstrek je aan ons bepaalde persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, in sommige gevallen een foto en gegevens over je opleidings- en arbeidsverleden. De VO-raad verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.  Lees hierover meer in de Privacyverklaring sollicitanten.