Over deze website

De VO-raad betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van zijn website. De VO-raad kan echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleent. De VO-raad is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de VO-raad de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door de VO-raad gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

De VO-raad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De VO-raad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website. De VO-raad behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of van andere derden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via:redactie@vo-raad.nl.

Cookies en webstatistieken

Deze website gebruikt cookies voor het analyseren en verbeteren van de website en voor het delen van artikelen op social media.

Deze website gebruikt Google Analytics. Dit rapporteert welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), op welke schermgrootte en met welk type apparaat. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren. Vo-raad.nl gebruikt daarnaast Hotjar om inzicht te krijgen in hoe gebruikers onze website gebruiken door de bewegingen van de muis op te nemen tijdens het bezoek aan de site. De VO-raad registreert hierbij geen persoonlijk herleidbare informatie.

Auteursrecht

De VO-raad behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VO-raad is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.