Blog Henk Hagoort: Druk

15 december 2022

We naderen het einde van 2022. Ik weet dat jullie richting de Kerst allemaal heel druk zijn en realiseer me hoeveel het afgelopen jaar van iedereen binnen de scholen gevraagd heeft. Ik wil mijn waardering uitspreken voor jullie inzet en doorzettingsvermogen. Want het was nogal een jaar! We begonnen het jaar nog volop in coronatijd. Velen van ons hadden misschien de verwachting dat het na corona weer normaal zou worden. Ook in de scholen. Nu, aan het einde van het jaar, weten we wel beter. De druk is niet minder maar groter geworden. Ik schrik er zelf van wanneer ik op een rijtje zet wat er op leraren, medewerkers en schoolleiders afkomt. Hierbij een beknopt ‘jaaroverzicht’.

De effecten van corona zijn nog overal merkbaar. Op elke school die ik bezoek, hoor ik terug dat het lesgeven meer van docenten vraagt omdat leerlingen moeite hebben met het wennen aan de groep en de structuur. Het is lastiger dan voorheen om leerlingen te motiveren en er wordt een ferm beroep gedaan op de pedagogische vaardigheden van de docent. Tegelijk is er de druk om leerachterstanden in te halen die zijn ontstaan door corona en om de jarenlange dalende trend op het gebied van basisvaardigheden te keren. Ga er maar aan staan.

En dat is nog niet alles. De zorgvraag in de scholen neemt toe. Alle onderzoeken wijzen uit dat het welbevinden van leerlingen onder druk staat. Dat speelde al voor corona en dat is door corona nog verder versterkt. Daarnaast komt de problematiek van armoede meer dan voorheen de scholen in. Met alle uitdagingen van dien: de impact op het leren van kinderen, de vraag naar schoolmaaltijden en de druk op de vrijwillige ouderbijdragen. Ondertussen leidt de oorlog in Oekraïne en de toenemende stroom vluchtelingen tot overvolle ISK’s. Dat doet een enorm beroep op het organisatievermogen van scholen en besturen.

En ten slotte is het afgelopen jaar het lerarentekort opnieuw toegenomen. Het overzicht dat de minister deze week naar de Kamer stuurde, laat zien dat bijna alle vakken momenteel tekortvakken zijn en dat vooral in het westen van het land de tekorten sterk oplopen door de groei van het aantal leerlingen. Elke openstaande vacature betekent dat collega’s de gaten moeten dichtlopen en dat voor schoolleiders de puzzel die ze moeten leggen steeds weer lastiger wordt. Dat alles nog los van de politieke ambities, de toenemende regeldruk door subsidies en een ingewikkelde CAO.

Ik realiseer me terdege dat al het bovenstaande steeds weer neerkomt op hetzelfde bord van die ene schoolleider en die ene leraar of medewerker. Het stapelt. En dat zorgt voor toenemende werkdruk. Ik schrijf deze laatste blog van het jaar daarom als blijk van waardering voor ieder van jullie die elke dag weer opnieuw het verschil wil maken voor die ene leerling. Ook al gaat dat soms ten koste van jezelf.

Ik hoop van harte dat het jullie lukt om tijdens de feestdagen de druk even van je schouders te laten vallen en weer energie op te doen voor het nieuwe jaar.