Governancecommissie

10 oktober 2018

In dit artikel leest u meer over de rol en samenstelling van de governancecommissie.

Als sprake is van het niet naleven van de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO, kunnen de leden van de VO-raad hier melding van maken bij de onafhankelijke governancecommissie. De commissie toetst dan de naleving van de lidmaatschapseisen en kan vervolgens met behulp van een interventieladder aan de VO-raad advies uitbrengen over stapsgewijze sanctionering en – in het uiterste geval – royement. Het bestuur van de VO-raad maakt de definitieve afweging. 

Alleen leden van de VO-raad kunnen melding maken bij de commissie van gevallen waarin niet aan de lidmaatschapseisen van de Code Goed Onderwijsbestuur wordt voldaan. Klachten mogen niet anoniem zijn en moeten schriftelijk worden ingediend. Zie voor de contactgegevens het onderstaande 'Reglement governancecommissie vo'.

Zie ook: 

Leden governancecommissie

  • Job Cohen (voorzitter)

  • Miek Laemers (juridisch expert)

  • Goos Minderman (governance expert)