Leren van en met collega's? Meld u aan voor een collegiale visitatie

14 juni 2022

Kennis delen, ervaringen uitwisselen en stappen zetten met het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het leerklimaat op de eigen school. Een collegiale visitatie is de ideale manier voor schoolleiders- en bestuurders die graag verder willen met onderwijsontwikkeling. Bij een collegiale visitatie wordt een school bezocht door collega's van andere scholen en ontvangt de ontvangende school feedback en advies over de werkwijze en wat men kan doen om gestelde ambities te bereiken. Interesse om mee te doen? Meld u dan aan via ons interesseformulier onderaan deze pagina.

Krijg antwoord op de eigen ontwikkelingsvraag

Het belangrijkste uitgangspunt voor de visitatie is de eigen ontwikkelingsvraag. Op welk vlak wil de school zich ontwikkelen, zodat de onderwijskwaliteit verder versterkt wordt, en hoe kan dit bereikt worden? Om te helpen bij het formuleren van deze ontwikkelingsvraag wordt voorafgaand aan de visitatie de digitale ‘Schoolfie’ gebruikt. Dit is een zelfevaluatie-instrument dat snel en eenvoudig de eigen ontwikkelingsvraag in kaart brengt. Vervolgens wordt via een intakegesprek samen met de school een visitatieprogramma op maat gemaakt met als uitgangspunt de eigen ontwikkelingsvraag. 

"De Schoolfie leidt snel tot de kern en helpt om de ontwikkelingsvraag scherp te krijgen. Hoe scherper die vraag, hoe groter de opbrengst van de visitatie. Het intakegesprek heeft ons daar goed bij geholpen." Elizabeth de Velde, directeur VariO Onderwijsgroep.

De visitatie duurt 1 dag en wordt uitgevoerd door een visitatiecommissie van docenten, teamleiders en schoolleiders van andere scholen. Dit zijn getrainde peer-visitatoren die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter de school bezoeken en vanuit hun ervaring in het onderwijs een frisse blik werpen op de ontvangende school. De focus tijdens het bezoek ligt op de ontwikkelingsvraag van de ontvangende school. 

“Het is heel waardevol dat het collega’s zijn die snappen hoe het gaat op een school. Ze herkennen zaken en plaatsen het in een goede context.” Bram Thielen, afdelingsleider Cambreur College.

De commissie geeft feedback over de werkwijze van uw school en over de stand van zaken over de eigen geformuleerde ontwikkeldoelen. Het traject levert veel nuttige en bruikbare informatie op over hoe je als school de onderwijskwaliteit kunt versterken. Aan het einde van de dag ontvangt u van de commissie op hoofdlijnen haar bevindingen en feedback. Ook ontvangt u een eindrapport waarmee u de vervolgstappen voor uw school kunt bepalen.

“Het is bijna zonde als je niet in zo’n traject stapt, dan doe je jezelf tekort.” Bea Kroeze, schoolleider Piter Jelles Kollum.

Ook aan de slag met een Collegiale Visitatie en de Schoolfie? 

Wilt u een collegiale visitatie ontvangen en stappen zetten met de eigen schoolontwikkeling? Meld u dan nu aan via onderstaand formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een telefonische intake in te plannen.

Met collega’s een collegiale visitatie uitvoeren op de eigen school? Volg dan eerst de training 'Visitatie op de eigen school'

Wilt u eerst kijken wat de ontwikkelvraag voor uw school is? Doe dan de soloscan op Schoolfie.nl/ambities of maak een schoolaccount aan voor een brede zelfevaluatie in de eigen school.

“Het is goed om een spiegel voorgehouden te krijgen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Vanuit jezelf, vanuit een lerende houding.” schoolleider Hanneke Strankinga, Hilfertsheem College

Meer informatie

Meer lezen over hoe collegiale visitatie bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van uzelf en van uw school? Lees het katern 'Een Frisse Blik'!

Meer lezen over wat er allemaal komt kijken bij een visitatie? Of voert u al visitaties uit en bent u benieuwd of deze aanpak nog nieuwe ideeën kan geven? Bekijk het draaiboek voor de school en het draaiboek voor de voorzitters en de visitatoren (nieuwe versie sept. 2020).

Voor vragen over een collegiale visitatie kunt u terecht bij Loes Formsma, via loesformsma@vo-raad.nl