Oud-leerlingen voor de klas bij online lessen

08 oktober 2020

Sommige gezonde leraren zitten thuis omdat ze kwetsbaar zijn, verkouden of op een testuitslag wachten. Op het Commanderij College in Gemert geven zij digitaal les en worden daarbij geassisteerd door oud-leerlingen die in de klas alles in goede banen leiden.

Daar begon de school afgelopen voorjaar al mee, na de lockdown. Het Brabantse Gemert lag temidden van de eerste corona-brandhaarden. “Een aantal gezonde docenten wilde niet voor de groep”, vertelt Wim Timmermans, locatiedirecteur van de havo-vwo-vestiging Macropedius.

De leerlingen moesten na de lockdown in de klaslokalen 1,5 meter afstand houden. Er was niet genoeg personeel om alle kleine groepen die zo ontstonden te begeleiden. Timmermans: “Ik dacht eigenlijk meteen aan de leerlingenraad. Leerlingen kunnen veel. Waarom schakelden we hen niet in?” Hij benaderde de voorzitter en zij vond al snel zeven geïnteresseerden uit 5 havo en 6 vwo, die de examenperiode al achter de rug hadden.

De oud-leerling zorgt ervoor dat de leerlingen de digitale les op het grote scherm kunnen volgen. En fungeert ook als doorgeefluik naar de docent.

Wim Timmermans Locatiedirecteur

Les volgen op groot scherm

Zij werden elk gekoppeld aan een thuiszittende docent en volgden diens rooster. De school gebruikt Teams voor de digitale communicatie. Timmermans: “De oud-leerling zorgt ervoor dat de leerlingen de digitale les op het grote scherm kunnen volgen. Hij/zij fungeert ook als doorgeefluik naar de docent. Zo hoeven leerlingen met vragen niet steeds bij de microfoon te gaan staan. De oud-leerling houdt de absentie bij en zorgt dat er rust is in het lokaal en leerlingen niet met hun telefoon bezig zijn.”

Timmermans liet de selectie over aan de leerlingenraad. “Soms moet je los durven laten. Ik vind: onderwijs maak je samen. Als je zoiets met je schoolverlaters van havo en vwo kunt doen, is dat toch prachtig?” Er kwamen zeven goede kandidaten. “Ze werken alleen op de havo-vwo-locatie. Ze kennen het gebouw, de leerlingen, de docenten. Op de vmbo-locaties springen de onderwijsassistenten bij.”

Ook voor thuiszittende leerlingen

De techniek was geen probleem. Het zevental had zelf voor de zomervakantie ook digitaal les gehad en was vertrouwd met Teams. In alle lokalen hangen grote schermen waarop de online lessen worden geprojecteerd. Een onderwijsassistent voorzag de oud-leerlingen van een goed ingestelde laptop. Zij belden tevoren met ‘hun’ docenten over de inhoud van de les. Timmermans: “Ook verkouden leerlingen die thuis zitten, kunnen de online lessen volgen.”

De leerlingen kregen een bescheiden vergoeding. Dat stelden ze op prijs, maar hun echte motivatie lag elders. Sommigen vonden het fijn om na de lockdown nog even afscheid te kunnen nemen. Anderen, die beginnen met de pabo of een lerarenopleiding, vonden dit goed voor hun cv. Een enkeling zag z’n tussenjaar in het water vallen en had nu toch een tijdsbesteding.

Soms moet je los durven laten. Ik vind: onderwijs maak je samen.

Oud-leerlingen zorgen voor leuke sfeer

De docenten die thuis zaten, vertelt Timmermans, vonden het prettig dat er iemand in de klas was die dingen regelde, aanspreekpunt was en zorgde dat het rustig was. De op school werkende collega’s hadden er ook aardigheid in: “De jongeren brengen een leuke sfeer in de personeelskamer.”

Momenteel zitten er geen docenten langdurig thuis. De kort thuiszittenden worden vervangen door onderwijsassistenten en collega’s. “Maar we willen niet dat de aanwezige leraren ook nog eens moeten surveilleren voor afwezige collega’s. Daarom gaan we ook daarvoor oud-leerlingen inzetten. De school zet hier extra middelen voor in.”

Vergoeding

Die vergoeding was eigenlijk het enige knelpunt. “Voor een vrijwilligersvergoeding geldt een minimumleeftijd en een nulurencontract schijnt niet te mogen. We ontkomen er waarschijnlijk niet aan om ze voor een beperkt aantal uren in dienst te nemen.”

Omdat er zo weer een verkoudheidspiek kan komen, heeft de school inmiddels ruim 30 nieuwe havo- en vwo-geslaagden geworven. “Dan hebben wij in elk geval mensen klaar staan die ingezet kunnen worden. Ik ben trots op hoe de leerlingenraad dit heeft opgepakt. Alle credits gaan naar hen.”