RSG Wolfsbos: Gefaseerd instromen vanuit de ISK in het reguliere onderwijs

26 maart 2018

RSG Wolfsbos in Hoogeveen is een school voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De verschillende locaties van de school liggen bij elkaar op één terrein. Zo ook de locatie waar naast de onderbouwleerlingen, ook nieuwkomersleerlingen les krijgen in een van de drie Internationale Schakelklassen (ISK).

Momenteel heeft de ISK één klas met minderjarige alleenstaande vreemdelingen en twee klassen waarin statushouders en kinderen van arbeidsmigranten les krijgen. Ook in de laatstgenoemde twee klassen zitten de leerlingen niet ingedeeld op niveau in de klas, maar per leeftijdsgroep. Harma Graveland, coördinator ISK: “De kleinschaligheid kent voordelen en nadelen. Onze ISK is te klein om leerlingen op niveau te plaatsen. Maar, we merken dat sommige ISK-leerlingen ook juist bewust voor onze school kiezen, vanwege de kleinschaligheid. En, leerlingen zitten graag bij leeftijdsgenoten in de klas.”

Snel 'deelschakelen'

Kenmerkend voor de ISK van RSG Wolfsbos is dat de ISK-leerlingen vaak snel schakelen van ISK naar het reguliere voortgezet onderwijs. Op de school gebeurt dit gemiddeld al na één jaar, in plaats van de gebruikelijke twee. Dit schakelen gebeurt echter in fases: door RSG Wolfsbos deelschakelen genoemd. De leerlingen gaan niet meteen helemaal over naar reguliere klassen, maar starten alvast met één of enkele vakken en bouwen dit geleidelijk op. Graveland: “Dit heeft voordelen voor de leerling en voor de docenten. De leerling kan vast wennen aan de nieuwe klas en de manier van lesgeven en de docent leert de leerling vast kennen.”

Het welbevinden van de leerling staat voorop

Timing

Of de leerling kan starten met deelschakelen is van meerdere factoren afhankelijk. Allereerst wordt bekeken of de leerling er cognitief en sociaal-emotioneel klaar voor is, het welbevinden van de leerling staat voorop. Vaak wordt ervoor gezorgd dat de leerling eerst kan schakelen met de minder ‘talige’ vakken. Maar ook worden zaken als het rooster meegenomen: kan de leerling alvast beginnen met het vak waar de toekomstige mentor van de leerlingen les in geeft? Graveland: “Sommige leerlingen schakelen erg snel volledig over naar het reguliere onderwijs, bij andere leerlingen bouwen we dit veel langzamer op. Hierin kijken we naar de behoefte van het kind.”

Maatwerk

Maar ook wanneer de leerling volledig overgeschakeld is naar een reguliere klas, blijft de ISK betrokken. Graveland: “De leerlingen blijven wekelijks extra les krijgen in de Nederlandse taal in de ISK. Maar ook hierbij geldt: sommige leerlingen hebben hier geen behoefte aan, anderen juist wel. Ook dat is maatwerk.” Om tijd vrij te maken voor het extra taalonderwijs wordt er soms geschrapt in de andere lessen in het reguliere onderwijs. De leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld geen Duits, iets minder praktijkuren of kleinere opdrachten, waardoor er tijd vrijkomt.

Nederlands

De docenten in de reguliere klassen hebben vaak een enkele leerling in de klas die de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Graveland: “Het geven van voorlichting aan deze docenten staat nog op de agenda van de schoolleiding. We willen reguliere docenten graag tips en adviezen geven hoe ze aan de behoeften van die ‘geschakelde’ ISK-leerlingen tegemoet kunnen komen.”

Meer informatie
Harma Graveland
H.GravelandWind@wolfsbos.nl