Praktijkvoorbeeld inhaal- en ondersteuningsprogramma: Amsterdamse leerlingen krijgen in de zomer onderwijs van studenten

09 september 2020

Duizend leerlingen die in de vakantie worden bijgespijkerd: in Amsterdam was de organisatie van de zomerscholen een flinke operatie. Drijvende krachten achter het programma voor leerlingen in het reguliere vo waren Carla Neijts van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen en Martijn Meeter van de lerarenopleiding van de VU.

Scholen in Amsterdam hebben te maken met een complexe, grootstedelijke problematiek, legt Carla Neijts van het Samenwerkingsverband uit: “Daardoor hebben sommige leerlingen minder kansen hun school met succes af te ronden, bijvoorbeeld door kwetsbare thuissituaties. De coronacrisis en het onlineonderwijs kunnen ertoe leiden dat hun kansen nog kleiner worden.”

Sociaal-emotioneel

Neijts en haar collega’s wilden deze Amsterdamse leerlingen weer ‘in de leerstand’ zetten. “We kozen daarom voor het organiseren van een aantal zomerscholen. We wilden leerlingen niet alleen bijspijkeren, maar hun ook twee weken lang een leuke tijd bieden. De zomerscholen boden daarom naast lessen ook sportieve en culturele activiteiten, zoals inline skaten, honkbal, acteerlessen, een bezoek aan het Muiderslot of Eye Filmmuseum. Daarmee wilden we de leerlingen stimuleren op sociaal-emotioneel gebied. Maar het is natuurlijk ook altijd goed voor de beheersing van de Nederlandse taal.”

Duizend leerlingen

De samenwerkende scholen organiseerden verschillende zomerscholen, voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, in het voortgezet speciaal onderwijs en ISK-leerlingen, maar ook voor leerlingen die van vo naar mbo zouden doorstromen en voor leerlingen van de Amsterdamse vakscholen voor media en horeca. Bij elkaar waren dat ruim duizend leerlingen. De organisatie gebeurde samen met de gemeente Amsterdam. “We werken altijd al nauw samen en hebben voor het zomerprogramma een subsidie bij de gemeente aangevraagd en die is toegekend. De gemeente nam de middagactiviteiten voor haar rekening en zorgde ook voor het vervoer van leerlingen van de leslocaties naar de plaats van de activiteiten.”

Ideale docenten

Tijdens de zomerschool voor het reguliere voortgezet onderwijs werden leerlingen twee weken lang bijgespijkerd in twee vakken op vijf verschillende locaties. De mentoren en docenten op de scholen bepaalden in overleg met ouders en leerlingen welke twee vakken zij zouden doen.

Een deel van de leraren voor deze zomerschool werd geleverd door de VU, vertelt Martijn Meeter, directeur van de Universitaire Lerarenopleiding (ULO) van de VU. “Studenten zijn ideale docenten. Ze kennen het voortgezet onderwijs, hebben ervaring in lesgeven en hebben meestal wel tijd.” Toen hij zijn eigen studenten en die van de lerarenopleidingen van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam benaderde, vonden veel van hen het meteen een leuk verzoek: “Uiteindelijk hebben 37 studenten meegedaan, de helft van het aantal docenten dat heeft meegewerkt aan de zomerschool voor leerlingen van het regulier onderwijs. ”

De studenten vonden het een spannend avontuur, vertelt Meeter: “Ze waren blij dat ze konden bijdragen en vonden het leuk dat ze zoveel vrijheid kregen. Ze hadden ieder hun eigen klasje van zo’n acht leerlingen. Dat was nieuw voor ze.”

Nieuwe vrienden

Meeter is tevreden met de samenwerking: “We weten uit onderzoek dat zomerscholen het meeste effect hebben als de inhoud aansluit bij wat er op school gebeurt. Dat was hier het geval. Daarom vond ik het prima dat de inhoud bij de scholen lag en dat wij een soort uitzendbureau waren voor de studenten.”

Ook Neijts is positief: “We konden pas laat met de voorbereidingen beginnen, maar hebben toch iets goeds neergezet. Leerlingen kregen niet alleen les, maar hebben ook leuke dingen meegemaakt. En wat we niet hadden voorzien: ze hebben nieuwe vrienden gemaakt van andere scholen!”

Meer weten? In twee video's op Facebook vertellen leerlingen en docenten over de zomerschool. Bekijk de video 'Zomerschool vo' en de video 'Een kijkje op de zomerschool vo' .

Subsidie beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's 
Tot en met 18 september kunt u nog budget aanvragen voor het inhalen van leerachterstanden bij leerlingen. Lees meer over deze subsidieregeling