Vacature directeur scholengroep kunstscholen regio Rotterdam

16 november 2020

Het College van Bestuur van stichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) is op zoek naar een verbindende, ondernemende en inspirerende directeur scholengroep kunstscholen. Vanwege het kunstzinnige karakter vormen de scholen Havo/vwo voor Muziek en Dans, De Theaterhavo/vwo, De Mavo voor Theater en De Palmentuin 010 – Theater en Dans, samen een scholengroep.

Logo LMC VOStichting LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) biedt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs aan en verzorgt voortgezet onderwijs in (regio) Rotterdam. Binnen de 23 vestigingen met ruim 8.500 leerlingen en ruim 1.100 personeelsleden zijn alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De LMC-vestigingen zijn kleinschalig, persoonlijk, betrokken en beschikken allen over een nadere profilering.

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk of interconfessionele signatuur. Respect voor andere overtuigingen en opvattingen wordt door alle scholen breed gedragen. In zijn huidige vorm bestaat de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs sinds 1 januari 1999. 

Plaats in de organisatie

De directeur is als integraal leidinggevende eindverantwoordelijk voor de realisatie van het onderwijs en bijbehorende organisatorische en beheersprocessen van de vier scholen Kunstencluster. De directeur treedt op als voorzitter van het directieteam en geeft leiding aan de locatiedirecteuren. De directeur legt verantwoording af aan het College van Bestuur van LMC Voortgezet Onderwijs.

Taken en verantwoordelijkheden

U gaat integraal leidinggeven aan de vier scholen en wordt hierbij ondersteund door een locatiedirecteur op elke school, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op de Theaterhavo/vwo en de Mavo voor Theater wordt u naast de locatiedirecteur ook ondersteund door twee, resp. één teamleider(s).

U gaat leidinggeven aan de ingezette onderwijskundige ontwikkelingen. Hierbij creëert u draagvlak voor mogelijke innovaties, stuurt u (toekomstige) veranderingsprocessen aan en bewaakt u de te behalen resultaten. Hiervoor onderhoudt u contacten met de belangrijkste stakeholders van de vier kunstscholen; Jeugdtheater Hofplein Rotterdam en Codarts. Daarnaast realiseert u nieuwe contacten met andere kunstinstellingen en podia in en rondom Rotterdam ten behoeve van nieuwe vormen van samenwerking met de scholen. U participeert in verschillende gemeentelijke netwerken en bouwt een netwerk op in de private sector op zoek naar contacten die een (financiële) benefit voor de scholen kunnen opleveren, voor meer podia kunnen zorgen en maatschappelijke vraagstukken en burgerschapszaken aan de leerlingen kunnen meegeven.

U bent verantwoordelijk voor de vier scholen en bewaakt het beleid op het gebied van personeel, financiën en onderwijs daarvan. U zorgt ervoor dat het beleid mede op de 7 strategische pijlers van beleid waarop LMC-VO is gebaseerd en weet daarbij het bijzondere kunstzinnige karakter van de scholen te bewaken en waar mogelijk te verstevigen. U bouwt waar mogelijk aan een verdere samenwerking tussen de scholen.

U bent het gezicht van de scholengroep Kunstscholen en vertegenwoordigt deze – samen met de locatiedirecteuren – naar buiten toe. Als lid van het directieteam van LMC-VO levert u een bijdrage aan het beleid van LMC-VO en behartigt u de belangen van de vier scholen zonder het totale belang van LMC-VO uit het oog te verliezen.

Functie-eisen directeur

  • U heeft een academisch werk- en denkniveau en een hierbij aansluitende brede onderwijskundige en maatschappelijke interesse;

  • U beschikt over ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs en bij voorkeur ook in de kunstensector;

  • U bent in staat de verbinding leggen tussen de kunsten en de onderwijswereld;

  • U heeft kennis van het werkveld binnen de podiumkunsten en een aantoonbaar netwerk in de kunsten.


Solliciteren en meer informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de personen van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner en mevrouw drs. A. (Arieke) Vermeulen, consultant. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.lmc-vo.nl.