Vacature rector Athena/ Lid College van Bestuur

22 september 2020

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Gymnasium Leiden is op zoek naar een rector/lid van College van Bestuur voor locatie Athena. De rector Athena vormt samen met de rector Socrates het College van Bestuur van de stichting, waarvan de rector Socrates de voorzitter is.

Stedelijk Gymnasium Leiden

Het Stedelijk Gymnasium Leiden is een school met een lange geschiedenis. Als eerste gymnasium in Nederland werd het in 1838 opgericht als voortzetting van de Latijnse school. In het schooljaar 2019-2020 heeft het Stedelijk Gymnasium Leiden ongeveer 2000 leerlingen, waarvan meer dan de helft uit naburige gemeenten komt. De school heeft daarmee een duidelijk regionale functie. De school heeft een overtuigd openbaar karakter; iedereen die voldoet aan de toelatingscriteria is welkom, ongeacht geloofs- en levensovertuiging.

Sinds 2010 heeft het Stedelijk Gymnasium Leiden twee vestigingen, Athena en Socrates, ieder met een eigen brin-nummer. Op beide locaties wordt volwaardig gymnasiaal onderwijs gegeven van klas 1 tot en met 6. Athena is de naam van het karakteristieke, sfeervolle en monumentale schoolgebouw aan de Fruinlaan dat dateert uit 1938. Het gebouw is in de tussentijd grootscheeps gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe vleugel. Socrates is de naam van het moderne, transparante en lichte gebouw in Leiden-Noord in een park met buitensportfaciliteiten.

Plaats in de organisatie

Binnen het Stedelijk Gymnasium Leiden is de rector Athena/lid College van Bestuur eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de ondersteunende processen op de locatie Athena. De rector Athena vormt samen met de rector Socrates het College van Bestuur van de stichting, waarvan de rector Socrates de voorzitter is. De rector-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

 • u beschikt over ruime leidinggevende ervaring in een instelling voor voortgezet of wetenschappelijk onderwijs;
 • u geeft consistent en constructief leiding aan de school en bent in staat gebleken op soepele wijze in een organisatie van academici ieders inbreng tot zijn recht te laten komen;
 • u weet dat delegeren noodzakelijk is, maar met behoud van de integrale eindverantwoordelijkheid en met inzicht in het belang van professionele ondersteuning;
 • u beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent sociaalvaardig, bindend en empathisch;
 • u heeft uw sporen verdiend in personeels- en kwaliteitsbeleid;
 • u weet ontwikkelingen in het onderwijs te stimuleren;
 • u heeft een afgeronde academische opleiding;
 • u heeft up-to-date kennis van en visie op financiën, HRM en ICT;
 • u heeft een relevant netwerk of kunt dit snel opbouwen;
 • ervaring met lesgeven in het voortgezet onderwijs en een onderwijsbevoegdheid strekken tot aanbeveling.
   

Persoonlijkheidsprofiel

Als rector-bestuurder heeft u wortels in het onderwijs, onderschrijft u de missie van het Stedelijk Gymnasium Leiden en bent u in staat deze missie enthousiasmerend naar binnen en buiten uit te dragen.
U heeft bijzondere aandacht voor de maatschappelijke taak van het onderwijs en communiceert daarover met de omgeving in zo breed mogelijke zin.
U beschikt over strategisch inzicht en heeft er oog voor zowel de Stichting als uw eigen schoollocatie duurzaam te positioneren als breed toegankelijk en op excellent niveau.
U heeft ruime ervaring in het als eindverantwoordelijke leidinggeven aan een school, u bent een ervaren schoolleider. U weet wat zich af kan spelen onder leerlingen, ouders en personeel. Bij soms conflicterende belangen vervult u een gezaghebbende en verbindende rol. Gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen stellen u in staat op adequate wijze om te gaan met de verschillende geledingen binnen de school. U bent zich bewust van de verschillende rollen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht en speelt daar zakelijk en transparant op in.
U vervult een voorbeeldfunctie bij de ontwikkeling van de schoolorganisatie. U geeft ruimte aan medewerkers om zich verder te ontplooien en weet een goede balans te vinden en te handhaven tussen delegerend en richtinggevend leiderschap.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gymnasiumleiden.nl.