Ventilatie-check voor een corona-proof schoolgebouw

20 mei 2020

Naast de bekende RIVM-maatregelen zoals afstand houden en handen wassen, draagt ook goede ventilatie bij aan het verminderen van de overdracht van infectieziekten.

Het coronavirus verspreidt zich volgens het RIVM niet via zwevende deeltjes in de lucht. Wel zijn er aanwijzingen dat het virus in slecht geventileerde ruimten langer in de lucht blijft hangen, waardoor het besmettingsgevaar groter is. Met eenvoudige middelen, waarmee scholen die vanaf 1 juni hun deuren openen zelf aan de slag kunnen gaan, kan de ventilatie in klaslokalen op korte termijn al worden verbeterd.

Het ventilatiesysteem

 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat ook als maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd. Ventilatiesystemen met een CO2-gestuurde regeling zijn vaak te vinden in scholen die na 2012 zijn gebouwd.
   

Het klaslokaal

 • Controleer of ramen en roosters open kunnen.
 • Maak gevelroosters schoon (indien aanwezig), zodat de luchttoevoer niet wordt belemmerd.
 • Gebruik in de lokalen van een CO2-meter met stoplichtindicator, in elk geval de lokalen waar de ventilatie afhankelijk is van het openen van ramen en/of roosters. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wanneer extra ramen geopend moeten worden voor extra ventilatie. In corona-tijd is het wel gewenst om de standaardinstellingen te wijzigen. Stel de instellingen tijdelijk zo in dat bij 700 ppm het oranje licht gaat branden en vanaf 800 ppm het rode lichtje.
   

De leraar

 • Geef leraren instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen:
  –    Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Het open zetten van ramen boven in het lokaal geeft minder tocht. In lokalen met mechanische luchttoe- en afvoer is dit meestal niet noodzakelijk, maar extra ventilatie kan nooit kwaad en ontregelt het ventilatiesysteem niet.
  –    Lucht tijdens pauzes extra.


Deze adviezen vallen binnen het principe dat standaard is voor de arbeidshygiëne. Dit betekent dat risico’s zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, moeten worden beperkt. Op de langere termijn is het uiteraard zinvol om de ventilatievoorzieningen structureel te verbeteren tot minimaal het niveau van een Frisse School.

Filters en luchtvochtigheid

Moeten alle filters vervangen worden voordat de scholen weer opengaan?
Dit is niet nodig om besmettingsrisico’s te verkleinen. Vervang filters alleen wanneer dat nodig is c.q. al gepland was.

Is het verstandig om lucht extra te koelen en te bevochtigen?
Het is onnodig en niet zinvol om in scholen de klimaatinstallatie bij te stellen naar lagere waarden. Hetzelfde geldt voor plaatsen van luchtbevochtigers. Er is geen bewijs dat dit effectief is. Focus op zaken die er echt toe doen, zoals goede ventilatie.

Relevante informatie

Deze adviezen zijn ook terug te vinden op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de website binnenmilieu.nl

Andere relevante websites over Covid-19:

Meer informatie over Frisse Scholen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/frisse-scholen/tools-voor-scholen