06 maart 2017

De week van 27 februari t/m 5 maart 2017

Het was een opmerkelijk bericht. Staatssecretaris Dekker liet weten dat er gewerkt wordt aan een alternatief voor de rekentoets. Daartoe aangezet door de Tweede Kamer heeft hij zich blijkbaar laten overtuigen. Een goede zaak.

Ik heb er veel over gehoord afgelopen week op diverse scholen. Er is nauwelijks een onderwerp te noemen dat in het vo voor meer chagrijn heeft gezorgd dan de rekentoets. Goed rekenen vindt iedereen belangrijk, maar een brede coalitie van leerlingen, leraren en scholen zag niets in een toets die beslissend kan zijn bij de vraag of je je examen haalt.

Volgens de berichtgeving wordt nu eindelijk gewerkt aan een alternatief, gezamenlijk met de vereniging van wiskundedocenten, waarbij rekenen wordt geïntegreerd in een aantal andere vakken. Wat had het een hoop gedoe bespaard als we deze stap 4 jaar geleden gezet zouden hebben. Er is geen onderwerp waar ik zelf met de staatssecretaris zoveel, soms heftige woorden over heb gewisseld als zijn rekentoets. Als je 2 weken voor de verkiezingen hoort dat het ook anders kan, dan ben je blij voor leerlingen maar het roept wel de vraag op: had dit niet eerder gekund?

En omdat het nog even duurt alvorens het alternatief kan worden ingevoerd, val ik terug op ons oorspronkelijke pleidooi. Laten we zorgen dat rekenen aandacht krijgt op alle scholen en dat kan gerust getoetst worden; maar laten we ophouden de rekentoets beslissend te laten zijn voor het halen van het examen. En als het beleid toch op de schop gaat, zorg er dan voor dat vwo-leerlingen op dit punt gelijk behandeld worden als havisten en vmbo-leerlingen.