Win-win met 'StudentinzetopSchool'

23 november 2021

“Ik ben het onderwijs langzaam ingerold en had nooit verwacht dat het iets voor mij zou zijn. Het begon met bijles geven, dat vond ik verrassend leuk.” Aan het woord is Marijn, die als student onderwijservaring opdoet op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. De school zet met behulp van NPO-gelden studenten uit het hoger onderwijs in om groepjes leerlingen te begeleiden, en dat bevalt goed. Het heeft echt meerwaarde, voor de leerlingen én de leraren, zegt schoolleider Tynke Mulder. Ze geven extra uitleg op het leerplein, assisteren bij de practica van natuurkunde, geven examentraining, denken mee over de opzet van profielonderzoeken en verzorgen huiswerkbegeleiding of bijles. ”Het enige wat ze niet doen is zelfstandig klassen draaien.”

Ondersteund vanuit lerarenopleiding

Het Metis Montessori Lyceum werkt samen met PAL (persoonlijk assistent van de leraar). Dit traject is nu onderdeel van Studentinzetopschool.nl, een landelijk platform van non-profit initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs. De school heeft zo’n tien studenten rondlopen die groepjes leerlingen helpen bij opdrachten. Wanneer er een student beschikbaar komt voor een vak waarvoor ondersteuning is aangevraagd, gaan vakdocent en student met elkaar in gesprek. Als de vraag van de docent is te combineren met het collegerooster van de student, gaan ze met elkaar in zee. Elke student werkt minimaal vier uur per week op school, maar vaak worden dat meer uren. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund.

Geconcentreerder en actiever

De studenten komen uit allerlei studierichtingen. Sommigen hebben ervaring met huiswerkbegeleiding of het geven van bijlessen. Docent aardrijkskunde Luuk van Dijk wordt geassisteerd door een student Aarde, economie en duurzaamheid. “Dus dat sluit aardig aan”, vindt hij. “Ik heb volle klassen. In je eentje lukt het niet altijd om iedereen optimaal te bedienen. Met dit extra paar ogen in de klas heb ik de indruk dat leerlingen beter worden geholpen.”

Van Dijk ziet meer winstpunten. Hij ervaart wat minder werkdruk. “En ik heb de indruk dat de leerlingen wat actiever en geconcentreerder bezig zijn. Het is voor hen ook leuk dat de student qua leeftijd dichter bij hen staat. De student is bezig met een fase waar zij straks ook aan toe komen: studeren. Daar stellen ze best wel eens vragen over.”

Leerlingen zijn wat actiever en geconcentreerder bezig

Veel vragen

Dat beaamt student wiskunde Marijn van der Eyden, die een dag per week een leraar wiskunde ondersteunt. “Sommige leerlingen zien mij echt als juf en houden afstand. Anderen hebben door dat ik geen leraar ben en vragen allerlei dingen over mijn opleiding en hoe ik het vind om op school rond te lopen. Ik merk vooral aan de leerlingen die ik één op één bijles geef, dat ze daar heel blij mee zijn.” Op donderdagen heeft de wiskundedocent een heel grote klas. “Dan ga ik met een groepje van acht naar het leerplein, zodat zij de leerlingen in de klas meer aandacht kan geven.” 

Logische keuze

De inzet van studenten was een logische keuze, zegt Mulder, omdat haar school gewend is om samen te werken met universiteiten en hogescholen. “Dat doen we bijvoorbeeld vanuit ons Technasium en de Coderclass, die draait om informatica.” Aanvankelijk kwamen studenten van de Vrije Universiteit binnen via het traject PAL (persoonlijk assistent van de leraar). Dit traject is nu onderdeel van Studentinzetopschool.nl.

‘Ik vond het verrassend leuk’

Misschien het onderwijs in

Na de bijlessen waar zij zo verrassend veel plezier in had, besloot Marijn een onderwijsvak te volgen. Zij kon daarvoor praktijkervaring opdoen op het Metis Montessori. En wellicht is het onderwijs hiermee een leraar rijker. Marijn: “Ik overweeg om volgend jaar een minor te doen waarmee ik mijn onderwijsbevoegdheid krijg.”

 

De VO-raad adviseert scholen het initiatief 'StudentinzetopSchool’ in te zetten, als het niet lukt om intern voldoende menskracht vrij te maken voor de uitvoering van het NPO. 

StudentinzetopSchool is een landelijk platform van diverse non profit-initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten om leerlingen en docenten in het vo te ondersteunen. De scholen geven aan op welke vakken voor hun leerling ondersteuning nodig is en de initiatieven op het platform verzorgen de matching. 

Elk initiatief is gekoppeld aan een lerarenopleiding en de studenten krijgen een door die lerarenopleiding verzorgde cursus over de begeleiding van leerlingen. 

Belangrijke bijvangst van dit project is dat deze studenten in aanraking komen met het onderwijs. Zij ervaren direct hoe mooi en belangrijk het is om daadwerkelijk leerlingen (en leraren) te ondersteunen. Met dit initiatief worden studenten enthousiast gemaakt voor het leraarschap en daarnaast helpt de onderwijssector elkaar. 

Het initiatief wordt gesteund door de VSNU, Vereniging Hogescholen, LAKS en de VO-raad.