Zelftesten in het voortgezet onderwijs

06 april 2021

Vanaf half april krijgen alle scholen zelftesten toegestuurd. Met een zelftest kan onderwijspersoneel zichzelf thuis preventief testen en kunnen leerlingen en personeel op school risicogericht testen. Zo worden coronabesmettingen sneller opgespoord en verdere uitbraken zoveel mogelijk voorkomen. In een brief vraagt demissionair minister Slob aan scholen om nu alvast voorbereidingen te treffen, zodat de tests na levering direct gebruikt kunnen worden.


Zelftesten in het voortgezet onderwijs

Scholen kunnen straks op twee verschillende manieren testen:

1. Het risicogericht testen is voor onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is.

2. Met preventief testen kan het onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel zichzelf twee keer per week thuis testen. Dit is een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat deze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Er komt instructiemateriaal beschikbaar over het gebruik van de test en het is de bedoeling dat een aantal medewerkers leert hoe ze leerlingen moeten begeleiden bij het afnemen van de zelftest. Afnemen van een test gebeurt altijd vrijwillig en mag nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werkzaamheden. Voor leerlingen tot 16 jaar is toestemming van beide ouders/verzorgers nodig.

Degene die de zelftest afneemt is niet verplicht de uitslag te delen. Personeel en (ouders/verzorgers van) leerlingen krijgen wel het dringende verzoek om een positieve uitslag te melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen. Scholen gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om.

Afstemming (G)MR en doorgeven contactgegevens

Minister Slob stelt dat het vooral belangrijk is om de brief zo snel mogelijk met het personeel en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR te bespreken. De MR heeft op grond van artikel 10, onderdeel e, van de Wet medezeggenschap scholen instemmingsrecht op het beleid van risicogericht gebruik van de zelftesten.

In de brief vraagt de minister aan scholen en schoolbesturen om voor 9 april de contactgegevens en het adres te controleren op de website van DUO onder ‘basisinformatie van instellingen in het onderwijs’. Deze gegevens gebruikt OCW voor het versturen van de tests naar de school en het versturen van de instructies per e-mail. Eventuele wijzigingen van de basisinformatie kunt u per e-mail doorgeven aan briweb@duo.nl. U kunt ook een tijdelijk contact doorgeven voor de zelftests en zelftestprocedure.

Vragen over zelftesten?

Het verspreiden van de zelftesten naar de scholen wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW. De VO-raad en PO-Raad denken hierin mee. Voor vragen kunnen scholen binnenkort terecht bij een helpdesk, die tegelijk met de testen beschikbaar komt.