Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Het bereiken van een positief groepsklimaat - waarin iedereen er als vanzelfsprekend bij hoort - vraagt continue aandacht van scholen en docenten. De Week Tegen Pesten biedt een kans om hier extra aandacht aan te besteden en alvast een positieve toon te zetten voor de rest van het schooljaar. De eerste weken na de zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming en zijn doorslaggevend voor hoe leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan.

Gratis (les)materiaal

Voor scholen en leraren is rond deze week inspiratie, informatie en gratis (les)materiaal beschikbaar om met leerlingen aan de slag te gaan. Het (les)materiaal is vanaf juni te vinden op de website van de Week Tegen Pesten.

Laat zien dat u meedoet

Laat zien dat uw school meedoet en inspireer andere scholen door uw activiteiten te delen. Hoe? Door eenvoudig het formulier op de site van de Week Tegen Pesten in te vullen. Uw school wordt dan getoond op het Google-kaartje.

Organisator

De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Vanaf 2014 werkt de VO-raad met de PO-Raad en deze stichting aan veilige scholen.


Week van Respect en Paarse Vrijdag

Naast de Week Tegen Pesten vinden jaarlijks ook de Week van Respect (dit jaar van 8 t/m 14 november) en Paarse Vrijdag (dit jaar op 10 december) plaats. Door deze data in de schoolkalender op te nemen ontstaat er een rode draad door het schooljaar heen waarbij op een eenvoudige manier stil kan worden gestaan bij het actief werken aan een veilige school.