In deze onzekere en spannende tijden starten binnenkort de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Door de tweede golf zijn de financiële verwachtingen voor 2021 nog somberder geworden dan ze al waren en tegelijkertijd zingt binnen de vakbeweging een looneis rond van 5% voor de publieke sectoren. Op 29 oktober 2020 wil de cao-onderhandelingsdelegatie van de VO-raad met leden online overleggen over de gewenste arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe CAO VO 2021.

We spreken niet alleen over loonruimte maar ook over een aantal grote vraagstukken zoals het geven van goed onderwijs tijdens corona, oplopende arbeidsmarkttekorten, werkdruk, ontwikkeltijd en vernieuwing van arbeidsvoorwaarden. Ook spelen de Tweede Kamerverkiezingen een rol in de komende onderhandelingen met in het verlengde daarvan de vorming van een nieuw kabinet.

De huidige cao loopt af op 1 januari 2021. In het webinar van 29 oktober wordt u van 15.00 tot 16.00 uur meegenomen in de verwachtingen voor de komende cao, welke thema's er aan de onderhandelingstafel spelen en krijgt u de gelegenheid uw prioriteiten aan het bestuur en de werkgeversdelegatie van de VO-raad mee te geven.

Direct aanmelden