Tijdens deze bijeenkomst wordt ingezoomd op goede voorbeelden van regionale samenwerking, als antwoord op leerlingendaling.

Na de opening kunt u aanschuiven bij diverse interactieve workshops. Ook kunt u in gesprek met de aanwezige ledenadviseurs krimp en regionale samenwerking van de VO-raad. Ter afsluiting is er een netwerklunch.

Hieronder vindt u een overzicht van alle workshops: 

1. Samenwerken in Regionale Mobiliteitscentra

Wanneer uw school krimpt, zijn er ook gevolgen voor de medewerkers. Kleine aanstellingen en onzekerheid over een aanstelling. En dan hebben we het nog niet eens over de tekortvakken, want ook in krimpgebieden speelt het lerarentekort. Op verschillende plekken in Nederland ontstaan Regionale Mobiliteitscentra (RMC’s). Daarin werken besturen - zonder fusie - samen op personeelsbeleid.

Door: Fred Ruijling (Penta Rho) en Meta Schoenmaker (Assink lyceum), projectleider RMC Twente/Achterhoek

2. In gesprek met ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking

Behoefte aan meer inzicht in de krimp in de eigen regio? Van gedachten wisselen over mogelijke oplossingsrichtingen en te nemen stappen? Met andere bestuurders uit de regio om tafel? Of wilt u meer weten over de verschillende informatieproducten en voorbeelden uit andere regio’s? De ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking staan klaar om alle vragen te beantwoorden en mee te denken over passende vervolgstappen. 

Door: de ledenadviseurs krimp & regionale samenwerking VO-raad

3. Leerlingenprognoses & strategische personeelsplanning 

Wat is de financiële impact van veranderingen in de leerlingenaantallen? En wat betekent dit voor uw medewerkers? Met het Scenariomodel-VO maakt u een betrouwbare strategische personeelsplanning die u als vertrekpunt kunt gebruiken voor toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid. Het model geeft op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau inzicht in leerlingenaantallen, formatie- en bekostigingsraming en huisvestingsbehoefte. Daarmee kunt u alternatieve scenario’s doorrekenen en berekeningen maken van de aanwezige en benodigde formatie per vak en functie. 

Door: Jack de Bruin, senior adviseur, project- en programmaleider in het onderwijs

4. Eerste samenwerkingsschool in Zutphen      

Sinds augustus is de eerste formele samenwerkingsschool een feit; het betreft het Het Stedelijk en het Baudartius College in Zutphen. Nu de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ er is (sinds januari 2018), is het gemakkelijker om als openbare school met een andere denominatie samen te gaan. Over barrieres in het proces en nieuwe kansen voor het onderwijs.

Door: Henk van der Esch, bestuurder Achterhoek VO

5. Slim samenwerken voor techniek

De vmbo-scholen van Voorne-Putten, Rozenburg en Hoogvliet werken samen om meer leerlingen een technische opleiding te laten doen. Op 27 maart werd in Brielle de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de verschillende schoolbesturen, het MBO en het bedrijfsleven. Regionale samenwerking in de praktijk; hoe werkt dat!

Door: Edwin van den Hooven, Projectleider Sterk Techniek Onderwijs Voorne Putte bij Onderwijsgroep Galilei

6. De Smart Educational Network App (STERA)

Hoe houd je zicht op leerlingen die een onderdeel van het onderwijsprogramma bij een bedrijf uitvoeren? Hoe examineer en toets je of dat wat zij doen voldoende is? De Smart Educational Network App legt de verbinding tussen scholen en bedrijven. Leerlingen ontvangen een persoonlijk portfolio op hun smartphone en gaan bij bedrijven aan de slag met praktijkopdrachten. De resultaten worden vastgelegd door het scannen van een QR code op locatie door een praktijkbegeleider. Behaalde prestaties en vaardigheden worden beloond met een digitale Badge. Alle handelingen worden voorzien van een digitale handtekening zodat de verantwoordelijkheden altijd duidelijk zijn.

Door: Erwin Bisschop, (Coinversable) Frans Wijnands (profijtscholen) en Wim Meijnen (STERA project)

Het programma betreft een samenwerking tussen de VO-raad en het ministerie van OCW.

Datum en tijd

Donderdag 13 februari 2020, van 9.00 uur (inloop) tot 14.00 uur (einde netwerklunch).

Locatie

NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders vo en beleidsmedewerkers gemeenten en provincies 

Kosten

Deelname is kosteloos. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier