Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt het delen van kennis en ervaring tussen academies. Er valt immers veel te leren van en met elkaar!

Bijeenkomst twee en drie van dit schooljaar vinden plaats op donderdag 11 februari en donderdag 20 mei van 9.30-11.30 uur. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende maanden worden het online bijeenkomsten of op locatie. Meer informatie hierover en over het programma kunt u vinden op Platform Samen Opleiden.