Het Platform Naar Inclusiever Onderwijs organiseert op 14 juni hun jaarlijkse conferentie. Dit jaar met als thema "Inclusiever in de praktijk".

Er is een gevarieerd programma samengesteld waarbij dit jaar extra aandacht uitgaat naar de uitvoeringspraktijk in de klas en op school, waaronder professionalisering en ondersteuning van leraren, en team- en schoolontwikkeling. Uiteraard hebben actuele beleidsontwikkelingen rondom de routekaart/werkagenda naar inclusief onderwijs ook een prominente plaats. Na een creatieve opening en een panelgesprek is er in ruim 30 kortere en langere sessies veel aandacht voor nieuwe aanpakken en praktijkvoorbeelden in scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Voor wie

De conferentie richt zich vooral op praktijkprofessionals met leidinggevende of coördinerende taken in scholen en samenwerkingsverbanden, hun bestuurders, landelijke beroeps- en brancheorganisaties en hun collega’s in aanpalende sectoren zoals welzijn en zorg, en gemeenten.

Locatie

Spant! Congrescentrum
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum

Datum en tijd

Woensdag 14 juni, 10.00 - 17.00

Meer informatie

Bekijk het volledige programma en schrijf je in op: www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie

Direct aanmelden